La Universitat de València, la primera espanyola amb major nombre d’estudiants Erasmus ‘outgoing’ amb discapacitat
Estás en: > > La Universitat de València, la primera espanyola amb major nombre d’estudiants Erasmus ‘outgoing’ amb discapacitat

La Universitat de València, la primera espanyola amb major nombre d’estudiants Erasmus ‘outgoing’ amb discapacitat

Estudiants de la Uiversitat amb discapacitat participants en el programa de mobilitat anual.

Estudiants de la Uiversitat amb discapacitat participants en el programa de mobilitat anual.

En el curs 2017/2018 han estat concedides a la Universitat de València 14 mobilitats Erasmus per a estudiants amb discapacitat. Una xifra que torna a situar la Universitat en una posició de lideratge dins del panorama universitari espanyol en la gestió de programes de suport a la diversitat funcional i de polítiques d’inclusió social.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través del SEPIE, ha atorgat 11 beques: 9 Erasmus Estudis i 2 Erasmus Pràctiques; mentre que, d’altra banda, han estat preseleccionats 3 estudiants Erasmus dins del projecte ‘Place to Place’, dut a terme amb la participació de la Universitat de València en el consorci de mobilitat Universia. “D’aquesta manera, enviarem almenys 14 estudiants amb discapacitat en aquest curs, una xifra molt positiva que va en la línia que persegueix la Unió Europea amb el programa Erasmus de cara al futur”, indica el cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, Carlos Pomer.

Aquests resultats són fruit de l’esforç i la ferma aposta de la Universitat de València per la inclusió social i laboral dels membres de la comunitat universitària amb diversitat funcional: estudiantat, professorat (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS), una tasca en la qual es treballa des de fa dues dècades a través de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, inscrita en la Fundació General de la Universitat de València, que en l’actualitat dirigeix Celeste Asensi i que en el curs 2017/2018 ha prestat servei a 1.065 estudiants, 83 PDI i 13 PAS.

“La Unitat començà donant suport a l’estudiantat amb discapacitat amb l’objectiu de la seua inclusió en el món laboral. Ara, des d’Europa està fent-se un gran esforç perquè aquests estudiants puguen gaudir d’experiències que faciliten tant la seua formació qualificada com la seua inclusió sociolaboral futura”, apunta Asensi. Ací entren en joc els programes de mobilitat, especialment els Erasmus+ d’estudis i pràctiques, els quals suposen “una experiència d’obertura a la realitat europea que permet als estudiants una millor preparació per al seu futur professional mitjançant la posada en pràctica d’un idioma estranger, el coneixement de la situació dels seus estudis en altres països, o la xarxa de contactes que poden establir i que enriquiran la seua experiència personal i professional en el moment de l’estada i també en el futur”, afegeix.

En aquest sentit, la Universitat de València, mitjançant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, promou aquestes beques i impulsa l’estudiantat amb diversitat funcional cap a una direcció d’apoderament de sí mateixos.

Segons explica Carlos Pomer, “la Universitat du a terme diferents accions per a promoure l’equitat i la inclusió social en el programa Erasmus+ facilitant l’accés de participants d’entorns desfavorits i amb menors oportunitats com ara les persones amb discapacitat i necessitats especials; persones migrants, refugiats i minories ètniques; persones amb obstacles econòmics, socials (per raó de gènere, edat, orientació sexual, etcètera) o geogràfics (per viure a àrees remotes o rurals); o persones amb problemes de salut”.

L’execució d’aquestes accions té lloc gràcies a la col·laboració de la Universitat amb organitzacions com ara Fundación ONCE, Universia o l’associació d’estudiants Erasmus més important d’Europa, ESN, entre unes altres, juntament amb les quals s’organitza, dins de la Setmana Internacional de la Universitat, una jornada informativa amb el títol ‘Mobilitat i Esport Inclusiu’ per a impulsar les mobilitats Erasmus entre l’estudiantat amb diversitat funcional.

La tasca que es realitza en matèria d’inclusió des dels diferents serveis de la Universitat, en coordinació amb la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, es materialitza en la recepció d’estudiantat amb diversitat funcional a les aules: ja són diversos anys amb més d’un miler de matrícules cada curs, sent la de València la universitat espanyola presencial amb major nombre d’estudiants amb discapacitat inscrits. A més, ha estat pionera en la posada en marxa de programes específics adreçats a tota la comunitat universitària, convertint-se en un referent per a altres institucions d’estudis superiors en atenció al professorat i al personal d’administració i serveis.

Fecha de actualización: 12 de Julio de 2018
Published in: Integración, Noticias

This site uses cookies for statistical purposes and to enhance your navigation. Learn more

Aceptar / Acceptar