Estàs a: > > Ampliada a cinc setmanes la durada de la prestació per paternitat

Ampliada a cinc setmanes la durada de la prestació per paternitat

Pare

Pare

La Llei de pressupostos generals de l’estat per al 2018 dóna una nova redacció a l’article 48.7 de l’Estatut dels Treballadors per modificar la regulació de la suspensió del contracte de treball en raó de la [...?], a partir del dia 5 de juliol de 2018:

 

- S’amplia en una setmana addicional la durada de la suspensió del contracte de treball i de la prestació de la Seguretat Social, que passa a ser de cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill o menor acollit, a partir del segon.

 

 - Es preveu que el període de suspensió siga ininterromput excepte l’última setmana del període total a què es tinga dret, que, amb l’acord previ entre empresari i treballador (que s’adoptarà al començament del període de suspensió) es pot gaudir de forma independent en un altre moment dins els nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa per la qual es constitueix l’adopció o la guarda.

Més informació:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a48

Data d'actualització: 13 de Juliol de 2018
Publicat en: Informació laboral

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar