Estàs a: > > La Fundació General de la Universitat de València presenta més d’un centenar de projectes en la seua memòria d’activitats del 2013

La Fundació General de la Universitat de València presenta més d’un centenar de projectes en la seua memòria d’activitats del 2013

Portada Informe Anual 2013 de la Fundació General de la Universitat de València

Portada Informe Anual 2013 de la Fundació General de la Universitat de València

La Fundació General de la Universitat de València ha presentat la seua memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2013, la qual recull l’execució de 124 projectes i programes a través de diferents accions culturals, de cooperació, d’integració, de formació, d’inserció laboral... La memòria és accessible en l’enllaç http://www.fundacio.es/memoria

L’activitat de la Fundació General es fa present en molts diversos àmbits i es desenvolupa mitjançant els seus patronats especials i els diferents programes especialitzats creats amb aquest propòsit: arts, cultura i patrimoni; atenció a la diversitat; cooperació al desenvolupament; formació; investigació i divulgació; inserció laboral; participació a la Universitat; i promoció i imatge.

En l’apartat cultural -format per activitats expositives, musicals, teatrals i de voluntariat- s’han dut a terme 47 iniciatives, les quals inclouen 19 exposicions; 60 concerts; 63 representacions teatrals; i la visita guiada a 10 projectes expositius, 5 dels quals van comptar amb la realització de tallers didàctics.

Les exposicions, organitzades dins de les línies programàtiques del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, així com pel Patronat Martínez Guerricabeitia, es van ubicar en diferents emplaçaments de la Universitat de València, com ara el Centre Cultural La Nau, el Palau de Cerveró i el Jardí Botànic. Entre la quasi vintena de projectes expositius exhibits en 2013, destaquen els dos de gran format: ‘Memòria i vigència d’un compromís. Universitaris contra la dictadura’ i ‘El Roto, Ops, Rábago. Un viatge de mil dimonis (i un parell d’àngels)’, a més de l’exposició permanent ‘Col·lecció cientificomèdica de la Universitat de València. Medicina i Societat’, a la Facultat de Medicina i Odontologia, que, per la seua excepcionalitat i organització, ha estat una mostra definitiva d’aquesta significativa col·lecció patrimonial de la Universitat de València.

Quant a la programació musical, gestionada pel Patronat d’Activitats Musicals (PAM), l’Orfeó Universitari de València ha interpretat 18 concerts i ha participat en 14 actes acadèmics; l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha donat 11 concerts simfònics, dos de la Secció de Cambra i 20 recitals solístics; l’Escola Coral La Nau ha interpretat 5 concerts; i el Club Coral La Nau Gran ha oferit 4 concerts i ha participat en 2 actes acadèmics. Així, aquestes formacions han reunit un públic assistent de vora 18.500 persones.

L’Àrea d’Arts Escèniques de la Fundació General de la Universitat de València ha treballat en la producció teatral del grup de teatre Assaig ‘Abelles’, amb text de Las Federicas i direcció de Pep Sanchis; ha gestionat la programació teatral de l’any amb 63 representacions i un públic assistent de vora 6.000 persones; i ha organitzat quatre tallers de teatre permanent. Totes les representacions han tingut lloc a la Sala Matilde Salvador de La Nau.

Cooperació universitària al desenvolupament
La Fundació General de la Universitat de València gestiona projectes i programes de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a través del Patronat Sud-Nord, del Programa 0’7 Una Nau de Solidaritat i altres iniciatives solidàries.

El Patronat Sud-Nord es divideix en cinc àrees d’actuació: Formació, la qual s’estructura des de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament; Investigació, a través de la Col·lecció La Nau Solidària i la nova revista digital ‘E-DHC Estudis sobre Desenvolupament Humà i Cooperació de la Universitat de València’; Beques i Ajudes a l’Estudi, que ha gestionat 8 programes de beques en 2013; Informació i Documentació, mitjançant el servei InfoSud, Centre de Documentació Sud-Nord; i Sensibilització, de la qual destaca la posada en marxa del Procés de Diàleg per a l’Enfortiment de la Cooperació Valenciana.

En 2013, el Patronat Sud-Nord ha editat dues monografies, s’ha publicat el primer número d’E-DHC i la convocatòria Manuel Castillo ha rebut més de 50 candidatures en el conjunt de les tres modalitats. De manera especial, el Patronat Sud-Nord ha produït un documental sobre la cooperació universitària realitzada pel Patronat des de 1991 i el llegat de la família Castillo.

Quant a execució de projectes tècnics, la Fundació General de la Universitat de València ha estat present en 15 iniciatives, dins del programa 0’7, en 13 països d’Àfrica, Amèrica i Àsia: Algèria, Tunísia, Burkina Faso, Sierra Leone, Etiòpia, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Colòmbia, Argentina, Bolívia i l’Índia; a més de participar en convocatòries de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament de Torrent.

Igualment, la Fundació General ha donat suport a la gestió d’ajudes a projectes d’estudiants, dependents del Sedi, i de quatre cursos de postgrau en col·laboració amb universitats d’Argentina, Cuba, Equador i altres països d’Amèrica Central i Amèrica del Sud.

Programes d’integració
Des de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat s’han gestionat 239 expedients d’assessorament psicoeducatiu i s’han dut a terme accions d’equiparació d’oportunitats, com ara el Servei d’Intèrprets de Llengua de Signes; de sensibilització, formació i voluntariat; d’accessibilitat universal, amb l’objectiu de facilitar la interacció de qualsevol usuari, amb discapacitat o sense, en l’entorn de la Universitat; i d’atenció al professorat, un programa pioner en l’entorn de les universitats espanyoles encarregat de proporcionar informació específica, gestionar expedients, assessorar, avaluar i valorar les necessitats, i redactar informes tècnics.

D’altra banda, el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca treballa en el desenvolupament i benestar dels xiquets i les xiquetes que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los. El Centre ha realitzat accions d’atenció directa (acollida, avaluació i diagnòstic, i atenció terapèutica); de recerca i difusió de resultats, entre els quals destaquen projectes com ara el desenvolupament i avaluació de prototips de panells d’anticipació per a menors amb autisme, el disseny i l’aplicació d’Interplay, un programa interactiu amb llum i música per a atenció primerenca, l’estudi preliminar del PEP-3 com a instrument d’avaluació funcional de xiquets i xiquetes amb trastorns de l’espectre autista, publicacions i tesis doctorals, entre altres.

Formació
En l’aspecte formatiu, és important la tasca del Centre Internacional de Gandia-Universitat de València, que en 2013 ha celebrat el 30é aniversari de la Universitat d’Estiu, amb 10 cursos i 292 alumnes matriculats; ha organitzat una nova edició d’Unimajors, la Universitat dels Majors, amb tres cursos, un seminari i una extensa oferta d’optatives, com ara Cineclub, Geomajors, Artmajors, etcètera; ha acollit la VII Winter School Bernhard Wilpert, amb 50 estudiants de 21 països del món.

El Centre de Documentació Europea de la Universitat de València es defineix, així mateix, pels seus serveis (legislació, estadístiques, bibliografia, etcètera) i activitats bibliotecàries, entre les quals destaquen la base de dades CDEWeb, amb 14.082 registres classificats, i la ‘Guía de financiación comunitaria’, la qual ha rebut 105.355 consultes. D’altra banda, ha dut a terme un intens programa formatiu, que inclou cursos i jornades (també va estar present a la XXX Universitat d’Estiu de Gandia), i la presentació del llibre electrònic de descàrrega gratuïta ‘Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea’, entre altres.

Inserció professional i assessorament laboral
L’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) té per objectiu ajudar en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats de la Universitat de València i millorar les seues possibilitats professionals. En 2013 s’hi han registrat 3.175 usuaris; el servei d’orientació laboral ha atés 4.686 consultes presencials, en línia i per correu electrònic; ha impartit 19 cursos, amb un total de 375 hores i 492 matrícules; ha atés prop de 12.000 tutorials per internet; ha organitzat el VIII Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València amb la participació de 60 empreses, entitats i institucions i més de 2.000 visitants; ha presentat el III Estudi d’Inserció Laboral; i ha executat 8 accions divulgatives, entre les quals, la presentació de l’OPAL en 104 actes als quals hi van assistir 2.654 estudiantes i estudiants.

Dins del marc de l’OPAL, el 23 d’abril de 2013 es presentà Uniempren, la primera plataforma universitària espanyola de micromecenatge, la qual té per objectiu oferir ajuda als estudiants i titulats universitaris per a aconseguir finançament que els permeta impulsar el seu projecte empresarial o social.

A més, Uniempren és la primera plataforma que conjumina micromecenatge, cerca d’inversors potencials per a grans projectes empresarials sorgits dels entorns científics i investigadors universitaris, cerca de socis per a completar equips humans de treball, així com de col·laboracions no monetàries.

Hi poden participar també els membres dels col·lectius i associacions d’amics i antics alumnes de tot Espanya.

Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València
El programa d’Amics i Antics Alumnes té com a objectiu fonamental fer present la Universitat de València a la ciutat, fora de les aules i dels laboratoris, dirigint-se a totes aquelles persones que volen continuar formant part de la institució acadèmica o bé iniciar un vincle amb la mateixa. Amb aquest motiu, durant 2013, el col·lectiu ha continuat treballant qüestions d’oci i cultura com ara les excursions, en col·laboració amb el Club de Viatges Fil-per-Randa, i altres activitats, com ara cursos, visites a l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València i l’organització d’un Club de Senderisme. També ha posat en marxa el I Club de Lectura que es reuneix, des de l’octubre, el primer dimarts de cada mes a la Biblioteca Municipal ‘Palau de l’Exposició’ i que és seguit per una vintena de sòcies i socis.

Altres programes presents a la memòria d’activitats de 2013 de la Fundació General de la Universitat de València són els executats per l’Àrea de Patrimoni de la Universitat a través de les seues tasques de conservació i catalogació, per la Biblioteca Digital, Futura i el Pla d’Estabilització d’Investigadors.

Premis 2013
Durant el passat exercici, diversos serveis de la Fundació General van ser reconeguts amb prestigiosos guardons en el seu camp:
• Premi CERMI 2013 a la Universitat de València, a través de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, pel Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, en l’apartat institucional, per haver assumit amb decisió la dimensió inclusiva de la discapacitat en totes les esferes universitàries des de l’atenció a l’alumnat amb discapacitat, a la investigació, la docència i la responsabilitat.
• II Premi ADR Emprenedors 2013, en la modalitat d’Entitat Pública, a la plataforma Uniempren, per l’Associació Espanyola de Desenvolupament Local.
• Premi Sandalio Miguel - María Aparicio, que lliura la Fundación Institución Cultural Domus, a la tesi del doctor Darío Rico, coordinador del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca, sobre detecció precoç de transtorns de desenvolupament en xiquets de 18 a 36 mesos.
• Premi Importante, que concedeix Editorial Prensa Valenciana, a l’empresari, col·leccionista i mecenes Jesús Martínez Guerricabeitia, en reconeixement a la seua trajectòria intel·lectual i la seua tasca filantròpica.
• Ràdio Gandia SER va atorgar a la Universitat d’Estiu de Gandia el seu premi, en l’àrea d’educació, pel seu XXXé aniversari.

La Fundació General de la Universitat de València es va constituir en juny de 1983 amb la missió fonamental de cooperar en l’acompliment dels fins de la Universitat de València. L’objectiu principal és el finançament, la promoció i el servei. Les seues prestacions són gratuïtes i els mèrits o la manca de mitjans són la base primordial per a l’elecció dels destinataris dels beneficis.

Presideix la Fundació General el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i és la seua secretària María José Añón, secretària general de la Universitat. Durant l’any 2013, la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, Silvia Barona, va exercir la Vicepresidència Executiva, càrrec que des del passat 10 d’abril correspon al vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño, després de la presa de possessió del nou Consell de Direcció de la Universitat de València.

+Info: www.fundacio.es/memoria

Data d'actualització: 1 de Juny de 2014

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar