Estàs a: > > Un projecte de cooperació de la Universitat millora les condicions d’escolarització de més de 4.000 xiquetes i xiquets a Etiòpia

Un projecte de cooperació de la Universitat millora les condicions d’escolarització de més de 4.000 xiquetes i xiquets a Etiòpia

Aula de xiquetes i xiquets a Soddo, Etiòpia

Aula de xiquetes i xiquets a Soddo, Etiòpia

La defensa dels drets de la Infància és un dels principals objectius de la cooperació de la Universitat de València, la qual ha desenvolupat a Soddo, Etiòpia, un projecte, mitjançant el Programa 0,7, per a la rehabilitació i la dotació de recursos de l’escola Ligaba Beyene que, en l’actualitat, acull més de 4.000 xiquets i xiquetes.

L’execució d’aquest projecte, que va ser encetat l’any 2007 per iniciativa de dues professores de la Universitat de València, María Luz Cardona i Belén Abarca, catedràtiques de Química Orgànica, ha servit per a millorar les condicions d’escolarització de la zona (regió administrativa de Southen Nations), el rendiment acadèmic de l’alumnat i la participació de la comunitat local en les obres de rehabilitació i en l’elaboració del nou mobiliari.

Aquesta escola, a més, té un valor afegit. “Presta atenció a persones amb discapacitat, xiquets i xiquetes amb ceguesa, sordesa o discapacitat intel·lectual… Per tant, pensàrem que amb la rehabilitació del centre, que no havia tingut cap manteniment des de la seua obertura, fa més de cinquanta anys, també es podrien millorar les condicions d’aquest col·lectiu d’alumnes”, explica Belén Abarca.

“La recuperació de l’escola, que des de la seua edificació l’any 1953 havia estat un referent en la zona, començà amb la construcció d’un mur que l’envolta per a establir els límits de la seua propietat formada per l’edifici principal, pavellons addicionals i un ampli terreny sense edificar”, conta María Luz Cardona. Aquesta obra es va fer a petició del mateix centre educatiu per a evitar, d’una banda, possibles furts com a conseqüència de l’extrema pobresa i l’alt grau de desocupació de la zona; i d’altra, la construcció d’edificis dins del terreny de l’escola, la qual cosa li estava minvant espai. A hores d’ara, el mur es fa servir com a espai educatiu amb retolacions com els alfabets amhàric i anglés, la classificació periòdica dels elements químics, l’estructura bàsica del cor humà, etcètera; i ha permés condicionar instal·lacions esportives en l’espai sense edificar, així com organitzar l’entrada d’alumnes al recinte.

El projecte general duu en marxa set anys. Liderat per la Universitat de València, en col·laboració amb l’escola Ligaba Beneye i l’Ajuntament de Soddo (Wolaitta), ha aconseguit millorar les condicions d’escolarització de 4.000 alumnes, entre 7 i 18 anys, que estan matriculats a hores d’ara en aquest centre, el qual compta amb 32 aules i un equip de personal docent de 75 professores i professors. L’escola atén, a més, a 74 estudiants amb necessitats especials.

“Al llarg d’aquests anys s’ha restaurat l’edifici original, que és l’edifici principal, amb intervencions en la façana, sostres, canalitzacions de baixants d’aigua, saló d’actes, despatx de direcció, sala de professors, despatx administratiu, biblioteca i sis aules. L’escola compta també amb diversos pavellons, amb aules, construïts en diferents ampliacions al llarg dels anys. Alguns d’aquests pavellons són de formigó però altres, finançats per les mateixes famílies dels alumnes, són de tova, i per tant massa vulnerables... En el desenvolupament del projecte, s’ha abordat de moment només la pintura d’alguns dels pavellons de formigó”, relaten les responsables del projecte.

Les obres de rehabilitació de l’edifici i l’equipament de l’escola han tingut repercussió en tant que s’ha aconseguit estimular el procés d’aprenentatge de l’alumnat i millorar així els resultats escolars; millorar l’entorn de treball del professorat; dotar al personal d’administració dels mitjans necessaris per a desenvolupar la seua tasca; i generar ocupació local, la qual cosa ha millorat temporalment la situació econòmica de les famílies de la zona.

Contextualització del projecte
El projecte general de rehabilitació i equipament de l’edifici principal de l’escola Ligaba Beyene té lloc en un context complex d’alts índexs de pobresa i abandó escolar.

Segons les dades del United Nations Development Program (UNDP) Human Development Index (2013), Etiòpia se situa en el lloc 173 de 187 països, per tant, entre els països més pobres del món. La corrupció; la desigualtat de gènere; les malalties; la fam; el baix nivell educatiu com a conseqüència de l’abandó escolar i la saturació de les aules (conviuen entre 50 i 60 alumnes per aula), entre unes altres raons; i la falta d’accés a la informació són els principals obstacles per al seu desenvolupament.

La seua economia es basa fonamentalment en l’agricultura. Aquesta dependència pot arribar a suposar la ruïna de les famílies per culpa dels gran períodes de sequera. Al mateix temps, moltes llars etíops no tenen accés a aigua potable. A aquestes deficiències se li afegeixen malalties com ara la sida/VIH, handicaps com l’alt creixement poblacional (un dels més elevats del continent africà) o l’analfabetisme, predominant en tot el país.

El baix nivell educatiu i la seua successiva degradació es veuen reflectides en les taxes d’escolarització: mentre que l’escola primària presenta el 87,4% d’escolarització, aquesta xifra disminueix al 15% en la secundària i fins el 5,5% en l’educació superior.

Per tant, la situació socioeconòmica del país fa rellevant l’execució de projectes de cooperació exterior com aquest, el qual s’emmarca en el Programa 0,7 Una Nau de Solidaritat, de la Universitat de València, a través del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació.

Aquest programa està gestionat per la Comissió 0,7, creada l’any 1995 amb la missió d’establir les línies generals d’actuació en matèria de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València; distribuir el pressupost 0’7 -que s’obté del 0’7% del pressupost de la Universitat, així com amb caràcter voluntari del 0’7% de les nòmines del seu personal i de les taxes de matrícula dels seus estudiants- entre els diversos programes de cooperació; controlar i supervisar aquest pressupost; i preparar i resoldre convocatòries de projectes propis de cooperació.

Data d'actualització: 10 de Desembre de 2014

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar