L’OPAL proporciona recursos per a facilitar les decisions dels futurs universitaris
Estás en: > > L’OPAL proporciona recursos per a facilitar les decisions dels futurs universitaris

L’OPAL proporciona recursos per a facilitar les decisions dels futurs universitaris

Foto arxiu estudiants miren els resultats de la selectivitat.

Foto arxiu estudiants miren els resultats de la selectivitat.

En aquestes dates, molts joves es troben en el procés de decidir els estudis universitaris que van a cursar durant els pròxims anys per a la qual cosa és indispensable comptar amb dades que els permeten triar de manera encertada. Una dada a tindre en compte és la qualitat de la inserció laboral aconseguida en les diferents titulacions.

Per açò, l’Observatori d’Inserció Laboral i Assessorament Laboral (OPAL) de la Universitat de València posa a la disposició dels futurs estudiants una sèrie de recursos que faciliten la presa de decisions informades sobre la titulació a cursar sobre la base de diferents indicadors d’inserció laboral.

Encara que aquests recursos presenten indicadors relatius a les antigues diplomatures i llicenciatures, constitueixen una guia important a l’hora de decidir sobre el grau a cursar.

Els següents són els principals recursos disponibles en la pàgina web de l’OPAL:

- Informes Globals de l’Estudi d’Inserció Laboral:
L’Estudi d’Inserció Laboral dels Titulats i Titulades de la Universitat de València (EIL) presenta periòdicament, a través d’un informe detallat, una gran quantitat de dades sobre la inserció laboral de mostres representatives d’egressats de les titulacions cursades a la Universitat de València.

Aquests informes presenten les valoracions dels titulats sobre la Universitat i la formació rebuda en la mateixa, la formació de postgrau cursada, i les experiències laborals que els titulats van adquirir durant els estudis. Així mateix, presenten la situació laboral més habitual des de l’obtenció de la titulació i la situació laboral en el moment de l’enquesta. D’altra banda, ofereix una descripció de la primera ocupació i de l’ocupació actual o última.

Accés

Amb la finalitat de facilitar l’accés als indicadors d’inserció més rellevants, es disposa de les següents eines:
- Aplicació de Resultats d’Inserció Laboral (apRIL):
apRIL és una aplicació web per a la consulta personalitzada ‘online’ dels principals resultats d’inserció laboral de totes les titulacions de la Universitat de València.

L’aplicació dóna accés a diferents indicadors agrupats en les següents categories: valoració de la Universitat i de la formació rebuda, característiques de la primera ocupació, situació laboral en el moment de l’enquesta, característiques de l’ocupació actual o última, i situació laboral més habitual des de la titulació. Igualment, apRIL permet la consulta d’aquests indicadors en funció de l’any en el qual s’han arreplegat les dades, la titulació (diplomatures i llicenciatures), el sexe i els anys transcorreguts des de l’obtenció de la titulació.

Per a accedir a l’aplicació és necessari prémer la icona d’apRIL que apareix en la pàgina inicial de l’OPAL:

- Informe d’Evolució d’Indicadors d’Inserció:
Aquest informe permet observar l’evolució dels indicadors d’inserció laboral més rellevants de diferents titulacions de la Universitat de València (diplomatures i llicenciatures).

Els indicadors d’inserció considerats en l’informe fan referència a la situació laboral en el moment de l’enquesta, l’experiència laboral des de l’obtenció de la titulació, les característiques de la primera ocupació obtinguda després de la finalització dels estudis i les característiques de l’ocupació actual o última.

Accés

Fecha de actualización: 23 de Junio de 2015

This site uses cookies for statistical purposes and to enhance your navigation. Learn more

Aceptar / Acceptar