[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  30315_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Personal de recepción telefónica (Discapacidad mín. 33%)

Empresa: Empresa de Integración Social
Web:


Funcions:

- Atención telefónica a usuarios/as en universidad privada.

- Grabación de datos.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 27/05/2022
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: según convenio
Comentaris: IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%