[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  32975_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

CONVOCATORIA 3 / 2022 d´advocat o GAP

Empresa: Fundación de carácter socio-sanitario


Funcions:

Requisits:

- Llicenciatura/Grau en Dret o Grau en Gestió i Administració Pública.

- Els títols o graus obtinguts a l´estranger o centres espanyols no públics deuran estar degudament homologats.

- Tindre nacionalitat espanyola, d´un país membre o acreditar, al menys, permís de treball.

- Superar prova contractació pública realitzada en la fase dentrevista.

Més informació:

https://www.uv.es/flla/c3.pdf

 

Termini de presentació:

28/11/22 fins a 12/12/22 (a les 10:00 hores)

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 12/12/2022
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Comunidad Valenciana
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: segun convenio sanidad privada valencia
Comentaris: Els/les interessats/interessades hauran de presentar la documentació mitjançant inscripció on-line en el següent link: https://ir.uv.es/JlnvEZ4 , a més s´hauran d´inscriure en aquesta web punxant en Més Informació i després a Inscriure´s en l´oferta. Hauran d´inscriure´s de les dues maneres.