Organitzacions no governamentals

CORRECCIÓ d´errors de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es modifica la de 17 de setembre de 2013, per la qual s´estableix el procediment per a l´obtenció, revisió i revocació de la qualificació de les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament.

[BOE nº 247, de 13.10.2017]

..................................................

 REAL DECRET 193/2015, de 23 de març, pel qual s´aprova el Reglament del Registre d´Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament.

[BOE nº 83, de 07.04.2015]

..................................................

 

LLEI 45/2015, de 14 d´octubre, de Voluntariat.

[BOE nº 83, de 07.04.2015]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2014, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional i per al Desenvolupament, per la qual es modifica la de 17 de setembre de 2013, per la qual s´estableix el procediment per a l´obtenció, revisió i revocació de la qualificació de les organitzacions no governamentals de desenvolupament.

[BOE nº 16, de 19.01.2015]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 22 d´abril de 2009, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s´estableix el procediment per a l´obtenció de la qualificació per les organitzacions no governamentals de desenvolupament i per a la seva revisió i revocació.

[BOE nº 123, de 21.05.2009]

..................................................

 

REAL DECRET 235/2005, de 4 de març, pel qual es regula el Consell Estatal d´Organitzacions no Governamentals d´Acció Social.

[BOE nº 66, de 18.03.2005]

..................................................

LLEI ORGÀNICA 1/2002, de 22 de març reguladora del Dret d´Associació.

[BOE nº 73, de 26.03.2002]

..................................................

 

REAL DECRET 993/1999, de 11 de juny, pel qual s´aprova el Reglament del Registre d´Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament adscrit a l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

[Accés al document en PDF]

..................................................

 

LLEI 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat.

[BOE nº 15, de 17.01.1996]

..................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar