Estàs a: >

Modalitats

Caràcter dels treballs candidats presentats

Les investigacions, les monografies o els treballs periodístics què es presenten a la convocatòria podran ser de caràcter teòric, experimental o aplicat, i han de tenir com a fonament de treball i com a objectiu científic qualsevol faceta del desenvolupament humà i la pau.

Aquesta temàtica podrà tenir a veure amb els processos de canvi de progrés (social, econòmic, polític, cultural, tecnològic...) amb el desenvolupament orientat a ampliar les capacitats de les persones, que la gent visca de manera digna i saludable, que puga accedir amb igualtat d’oportunitats a l’educació i al benestar, que tinga i amplie els seus coneixements, que permeta l’accés a recursos necessaris i que –sorgit de la voluntat col.lectiva- incentive l’organització participativa i l’ús democràtic del poder pels membres de la comunitat.

Podran presentar-se:

A. - Monografia d’investigació publicada

  • Format: treball ja editat, que podrà ser un llibre o article científic publicat, l´autor del qual ha de ser un/a professor/a universitari/a

B.- Reportatge periodístic

  • Format: qualsevol treball periodístic documental en format audiovisual, digital, imprès, emès o publicat a través de  qualsevol mitjà de comunicació (premsa, ràdio, televisió o Internet) amb seu en Espanya

C.- Monografia d´investigació inèdita

  • Format: treball inèdit que podrà tindre caràcter de llibre o article, l´autor del qual haurà de ser d´un universitari (estudiant, PAS o PDI)

D.- Iniciatives "Lluís Vives" de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València

Es tracta d´una nova categoria singular incorporada a aquests premis. Consisteix en el reconeixement a quatre iniciatives de cooperació al desenvolupament segons els següents àmbits universitaris:

  1. a un PDI
  2. a un PAS
  3. a un estudiant
  4. a un centre, institut, servei o càrrec institucional

Aquesta última categoria no té dotació econòmica i consistirà en el reconeixement de la Universitat de València i del Jurat a qualsevol iniciativa de cooperació destacable entre tota la labor anual o d´anys realitzada per membres de la comunitat universitària, de manera individual o col·lectiva, personal o institucionalment. Aquest reconeixement podrà atorgar-se a un projecte de cooperació, a una acció de sensibilització, a educació per al desenvolupament, a iniciatives de comunicació (en format audiovisual: fotografia, ràdio, mitjans, publicació, etc.)

  • Formats: en el seu cas podran presentar-se a aquesta categoria elements substantius què acrediten la iniciativa realitzada: una imatge, una gravació/documental, reportatge, una memòria d´execució d´un projecte de cooperació al desenvolupament realitzat (coordinat) per un PDI, per un PAS o per un Estudiant. A iniciativa del Jurat podrà atorgar-se un reconeixement institucional a persones, serveis o ens de la mateixa Universitat.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar