plazasdisp6

Curs en línia: Disseny, Desenvolupament i presentació del pla d´empresa (9a edició)

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores  (Crèdits ECTS: 2)
Dies Del 16 al 25 de novembre de 2020
Horari9 - 14 hores
Data d'inici16/11/2020
Data fi25/11/2020
Inici inscripció 01/09/2020
Fi inscripció 15/11/2020
LlocCurs en línia a través de l´aula virtual de la UV
Total places40
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives, manuals, vídeos, etc…).
També es realitzaran videoconferències tant per a la part teòrica i com per a realitzar el seguiment de les activitats. L´horari serà de matins.
El curs s´inicia el dia 16 de novembre i acaba el 25 de novembre amb el lliurament de les activitats proposades.
El cronograma de les sessions serà el següent:
16/nov: 9-14 hores Teoria BBCL* (T)
17/nov: 9-14 hores Idees BBCL (T)+ BBCL (tutoria/discussió)
18/nov: 9-12 hores BBCL o Skype (seguiment/grup)
23/nov: 9-12 hores BBCL o Skype (seguiment/grup)
25/nov: 9-13 hores Lliurament de les activitats proposades

* BBCL: Blackboard Collaborative (Aula Virtual_UV)
Impartit per
  • Jose Manuel Comeche Martínez, Professor Facultad de Economia de la UV
  • Maria Roncero Sanchis, Coordinadora de l´Àrea de Formació - UVocupació
Taxes de matrícula
  • 50 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € - Públic General
Requisits
Activitat reconeguda amb crèdits de participació universitària als GRAUS.

Per a l´obtenció del certificat del curs és obligatori presentar les activitats proposades i assistir a les sessions de videoconferència organitzades.
Objectius
PRIMARI. Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics i les eines suficients per a presentar un pla d´empresa que puga donar resposta als interrogants següents:
1) Quines manques, necessitats o desitjos intenta satisfer o cobrir el meu negoci?
2) A quin/s comprador/s ens dirigim? Amb quins mitjans, recursos i/o tecnologia?
3) Quin és l´element diferencial de la meua proposta de negoci?
4) Quins avantatges competitius presenta el meu projecte?
5) Per què nosaltres i no els altres?

SECUNDARI. Donar contingut a tres aspectes de vital importància per a la consolidació del nostre projecte:
a) A on volem arribar?
b) Quins són les nostres metes i objectius?
c) Quines són les nostres possibilitats d´èxit?
Programa
1.LA IDEA DE NEGOCI
o Generació
o Contrast
o Desenvolupament

2.EL MODEL DE NEGOCI
o Estructura i continguts
o Presentació i factibilitat
o Model Canvas

3.EL PLA D´EMPRESA
o Resum executiu i viabilitat
o Anàlisi de l´entorn:
-DAFO y CAME
o Estratègies bàsiques:
-Màrqueting
-Operacions
-Econom-Financer
o Pla jurídic-fiscal
o Pla d´Organització i RH
o Pla de posada en marxa