plazasdisp24

Programes Europeus per a la cooperació al desenvolupament III. Curs monogràfic: Salut i drets humans.

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Divendres 3, 10, 17 y 24 de Maig.
Horari09:00 a 14:00
Data d'inici03/05/2013
Data fi24/05/2013
Inici inscripció 17/04/2013
Fi inscripció 01/05/2013
LlocAula 1.1 Centre de Formació de Qualitat C/ Serpis 29 (Universitat de València). Excepte Divendres 17 de Maig en el Saló de Grau del Departament de Dret Internacional Privat (3ª Planta)
Total places45
Numero mínim d´alumnes15
Descripció
El curs tindrà una durada de 20 hores lectives, al llarg de quatre matins durant els divendres 3, 10, 17 i 24 de Maig.
Impartit per
 • Fernando Soler
 • Mónica Palerm, Membre de Plataforma Helpcome
 • Gregori Sabater, Membre de Plataforma Helpcome
 • Daniel Rodriguez, Especialista en logística
 • Jorge Cardona i Llorens, Miembro del Comité de Derechos del Niño de Ginebra
 • Ana María Vega, Directora de la Cátedra UNESCO ciudadanía democrática y libertad cultural
 • José Díaz Lafuente, Director Académico del curso
 • Carles Xavier López, Presidente Coordinadora Valenciana de ONGDs
 • Irene Rodríguez Manzano, Profesora Titular de Relaciones Internacionales Universidad Santiago de Compostela
 • Marta Martínez Muñoz, sociòloga consultora internacional, especialista en Avaluació de Programes i Polítiques Publiques
 • Paloma García Varela, Asociación Proderechos Humanos. Red Enderechos
Taxes de matrícula
 • 0 € - PAS
 • 0 € - PDI
Requisits
El curs té caràcter presencial i està dirigit principalment a PDI i el cos tècnic del PAS de la Universitat de València i la seua Fundació General, que tenen interès en la formació en la gestió de projectes europeus de cooperació al desenvolupament en matèria salut i drets humans. En el cas de personal de serveis i unitats de gestió, l´inscrit haurà d´estar autoritzat pel seu servei i comptar si de cas amb la signatura del responsable del servei per a realitzar el curs en hores laborals. No es podran inscriure estudiants o persones externes a la Universitat de València. L´assistència al 100% d´hores lectives forma part del sistema d´avaluació.
Objectius
La tercera edició del curs de Projectes Europeus per a la Cooperació al Desenvolupament té com a principal objectiu l´especialització tant tècnica com a teòrica en dues dels àmbits mes rellevants de la cooperació al desenvolupament: la salut i la promoció dels drets humans. D´aquesta mena es treballarà la metodologia, els fonaments i les principals convocatòries per accedir a fons especialitzats en les respectives matèries
Programa
- Voluntariat corporatiu per al desenvolupament en temes de salut.

- La importància de l´atenció primària de la salut (APS)a Àfrica com a element fonamental de cooperació al desenvolupament.

- Diseny i Avaluació de Projectes: Elements teòrics i metodològics per a una gestió de qualitat.

-Elements pràctics per a la vida en missió (seguretat i logística).

- Taula rodona: La cooperació al desenvolupament i la promoció internacional del drets humans.

- L´enfocament basat en els drets humans. Gènesi i impace en la cooperació internacional al desenvolupament.

- La política de cooperació al desenvolupament i la promoció internacional dels drets humanas. El EBDH com a mecanisme d´apoderament de la societat civil.

- La inclusió de l´enfocament basat en drets humans en les polítiques europea y espanyola al desenvolupament.

- Una nova mirada. Metodologia del EBDH en els projectes de cooperació al desenvolupament.

- Conferència de clausura: drets humans, dret al desenvolupament i cooperació al desenvolupament.
Justificació
La cooperació al desenvolupament dels organismes públics ha desaparegut pràcticament per motiu de les extremes retallades pressupostàries. L´Ajuda Oficial al Desenvolupament dels diversos nivells de les administracions públiques està quedant molt restringida. En aquesta situació moltes institucions universitàries de manera particular o en xarxa estem pensant a proposar projectes de cooperació al desenvolupament optant a convocatòries europees. Urgeix que professorat/investigadors, personal de serveis i postrgraus de la Universitat de València assolisquen la formació i capacitats pertinents per afrontar el repte de conèixer els programes europeus de finançament, i siguen capaços d´adequar les seues iniciatives a projectes ben formulats susceptibles de ser subvencionats i ben gestionats per a la seua justificació final. En aquest monogràfic s´aborda la confecció de projectes de salut des d´un enfocament basat en drets humans.