plazasdisp17

Programes Europeus per a Cooperació al Desenvolupament IV: " Avaluació de projectes europeus de Cooperació al Desenvolupament i Lluita contra la Pobresa. Formació especialitzada"

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies 18 i 25 de Novembre- 2 i 9 de Desembre de 2013
HorariDe 09:00 a 14:00 (excepte primer dilluns 18 novembre que començarà a les 10:00)
Data d'inici18/11/2013
Data fi09/12/2013
Inici inscripció 06/11/2013
Fi inscripció 15/11/2013
LlocAula 2.1 Servei de Formació Permanent C/ Serpis 29. València.
Total places40
Numero mínim d´alumnes4
Descripció
El curs tindrà una durada de 20 hores lectives, al llarg de quatre matins durant els dilluns 18 i 25 de novembre, i els dilluns 2 i el 9 de desembre de 2013. La data final d´inscripció serà el 15 de novembre fins a les 14:00 hores màxim.
Impartit per
  • Cristina Ramon Lupiañez, Técnica de Proyectos de Ecosol
  • Cayetano Núñez González, Professor del Departament de Dret i de la Seguretat Social (Facultat de Ciències Socials)
  • María Luz Junoy Olmos , Coordinadora de proyectos en Petjades ONGD y Consultora en FREELANCE Desarrollo y Cooperación.
  • Barbara Branchini, Investigadora del Instituto Polibienestar de la Universitat de València
  • Pascual Moreno Torregrosa, Coordinador de la Cátedra Ciudadana de la UPV.
  • José Ramón González Parada, Investigador y docente de la Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV
  • Dax Mayorga Romero, Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente
Taxes de matrícula
  • 0 € - Estudiant UV
  • 0 € - PAS
  • 0 € - PDI
Requisits
El curs es gratuït. Va dirigit exlcusivament a PDI,PAS qualificat técnic i estudiants en darrers cursos de titulació d´àrees pertinents al tema del curs.

El curs té caràcter presencial i comptarà amb la consideració i, si escau acreditació, del Servei de Formació Permanent.

L´assistència al curs serà del 100% d´hores lectives del curs. L´assistència formarà part del sistema d´avaluació
Objectius
La primera edició del curs "Avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament i Lluita contra la Pobresa" té com a objectiu principal promoure l´enfortiment de les capacitats formatives en quant a l´avaluació de projectes, per introduir una cultura d´aprenentatge i gestió del coneixement, en l´àmbit de la promoció del desenvolupament.

Els participants podràn adquirir una visió global sobre l´avaluació de projectes, en totes les seues fases, amb un enfocament de sensibilització sobre l´importància de gestionar l´ètica, la transparència i la rendició de comptes.
Programa
MÒDUL I. LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA COOPERACIÓ UNIVERSITARIA:

- Presentació del curs.

- Conferència introductoria: “Universitat i cooperació: compartir coneixements”.

- El marc normatiu i els plans de cooperació per al desenvolupament.

MÒDUL II. LA AVALUACIÓ DE PROJECTES.

- L’avaluació de projectes: contingut i importància.

- La tipologia de l’avaluació de projectes.

- Les condicions previes: el cicle del projecte.

- Els criteris de l’avaluació de projectes.

MÒDUL III. EL PROCEDIMENT AVALUADOR.

- Les fases del procediment avaluador.

- Les tècniques per a obtindre informació.

- La sistematització de la informació.

MÒDUL IV. EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ.

- L´anàlisi de l’informació.

- L´informe de l’avaluació (I).

- L’informe de l’avaluació (II).

- La presentació dels resultats.

- Presentación dels resultats.

- Presentació del sistema d’avaluació.
Justificació
La cooperació al desenvolupament dels organismes públics ha pràcticament desaparegut amb motiu dels extrems retalls pressupostaris.

L´Ajuda Oficial al Desenvolupament dels diversos nivells de les administracions públiques està quedant molt restringida.

En aquesta situació moltes institucions universitàries de manera particular o en xarxa estem proposant projectes de cooperació al desenvolupament optant a convocàtories europees.

Urgeix que professorat/investigadors, personal tècnic qualificat de serveis i postgraus de la Universitat de València assolisquen la formació i capacitats pertinents per afrontar el repte de conèixer els programes europeus i siguen capaços d´adequar les seues iniciatives a projectes ben formulats i ben avaluats, sent susceptibles de ser subvencionat i ben gestionats per a la seua justificació final. En aquest monogràfic s´aborda l´avaluació de projectes, tant en la seua fase de formulació como en la seua execució i resultats.

La correcta avalaució deu enriquir el procés de consecució de projectes i alimentar la millora de processos de desenvolupament humà a partir de nous projectes.