plazasdisp1

Jornades sobre el paper de l´educació en l´abordatge dels conflictes socioambientales des del diàleg, la participació i la mediació

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració15 hores
Dies 27 d´octubre, 2, 9, 16 i 23 de novembre
Horari17 a 20 hores
Data d'inici27/10/2016
Data fi23/11/2016
Inici inscripció 30/09/2016
Fi inscripció 26/10/2016
LlocFacultat de Magisteri. Aules PB05 i P3.12. Avinguda TARONGERS S/N
Total places60
Numero mínim d´alumnes15
Descripció
L´educació aporta tot un seguit de estratègies per sensibilitzar a tota la societat, de forma general, i a la comunitat universitària, de manera particular, sobre la necessitat de contribuir en la resolució pacífica dels conflictes socioambientales des del diàleg, la participació i la mediació. A través d´aquestes jornades es posa en evidència la necessitat de reconsiderar les nostres representacions socials sobre el Medi ambient i els processos derivats de la participació ciutadana i la construcció de la alteridad (aliances) per fomentar la participació civil com a forma alternativa, no institucionalitzada, de resolució de conflictes. Amb això es planteja una manera nova, i si escau complementària, d´abordar els conflictes a l´oferta pels Tribunals de Justícia, en afavorir espais d´enteniment que generin Gobernanza i Bon Govern i amb això la demandada transformació social cap a conductes més solidàries i sostenibles.
Impartit per
  • Carlos Caurín
Taxes de matrícula
  • 0 € - Matrícula gratuïta
Objectius
"""1) Educar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat de dialogar, participar i intervenir en la resolució pacífica dels conflictes socioambientales
2) Analitzar les nostres representacions sobre el Medi ambient a partir de les aportacions de la Recerca Didàctica.
3) Conèixer els recursos del dret per solucionar els problemes socioambientales.
4) Indagar en l´aprenentatge i l´experiència de la Societat Civil per la seva capacitat per plantejar i dirimir conflictes mediambientals de forma pacífica.
5) Apreciar les aliances com una manera de construir la alteridad per fomentar espais d´enteniment propiciadores de la resolució pacífica dels conflictes.
6) Reflexionar sobre la necessitat de la gobernanza i el bon govern a partir de la gestió responsable i la modificació d´actituds que possibilitin la transformació social cap a conductes més solidàries i sostenibles.
7) Visibilizar experiències i bones pràctiques en l´abordatge i gestió de conflictes ambientals en les últimes dècades"
Estudiants de postgrau, membres de la comunitat Universitària, professionals de l´educació, del dret, de les ciències socials i mediambientals, professionals de mètodes alternatius per a la resolució de conflictes, membres de col·lectius socials i altres agents socials relacionats amb el medi ambient així com agents de desenvolupament i/o cooperació (públics i privats) i ciutadans en general interessats.
Programa
"
""1) Recerca Didàctica i representació social del Medi ambient: cap a nous espais d´enteniment.
2) La mediació com a eina per al bon govern i la justícia en els conflictes socioambientales
3) La Societat Civil, Iniciatives per abordar i dirimir conflictes socioambientales.
4) Aliances per abordar i dirimir conflictes socioambientales: habituals, possibles i insospitats.
5) Actituds ambientals des de l´Educació"
Justificació
"Educar és atendre a totes les dimensions de la persona, tant des de l´àmbit escolar, com des de l´àmbit familiar o personal. Moltes vegades, tendim a confondre el terme educació amb el d´ensenyament, tenint el primer una dimensió tan àmplia que engloba completament al segon. El principi numero 19 de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Mig Humà celebrada a Estocolm (1972) senti les primeres bases de la labor d´educació en qüestions ambientals, dirigida tant a les generacions joves com als adults.Així, i emparant-se en el punt a.2 del Programa d´Acció sobre una Cultura de Paz, aprovada per l´Assemblea General de les Nacions Unides en 1999, estableix una sèrie de mesures destinades a l´àmbit educatiu i de la recerca amb l´objecte d´establir la cultura de pau i no-violència en la nostra societat. Entre aquestes mesures, l´article 2.7 diu que li correspon al Govern, per a la realització de les finalitats esmentades en matèria de cultura de pau: “Promoure la formació especialitzada d´homes i dones en tècniques de resolució de conflictes, negociació i mediació”.