plazasdisp

Mòdul 3: Biomarcadors bioquímics de contaminació en peixos

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració hores
Dies
Horari
Data d'inici01/01/1970
Data fi01/01/1970
Inici inscripció 01/01/1970
Fi inscripció 01/01/1970
Lloc
Total places
Numero mínim d´alumnes
Descripció
Mòdul 3: Biomarcadors bioquímics de contaminació en peixos
Impartit per
Taxes de matrícula
Programa
• Enzims de fase I. Citocrom P450 total. Citocrom P450 1A. EROD. Citocrom b5. NADPH citocrom P450 reductasa. Enzims de fase II. GSH, GSTs, UDPGTs
• Paràmetres d’estrès oxidatiu. SOD, CAT, GPOX, GRED. Índex bioquímics d’estrès oxidatiu
• Metalotioneínes