plazasdisp25

El desenvolupament humà sostenible: un sender possible? Una perspectiva llatinoamericana dels problemes del desenvolupament

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració10 hores
Dies del 25 al 27 d´octubre de 2010
Horaride 15:30 a 19:00 hores
Data d'inici25/10/2010
Data fi27/10/2010
Inici inscripció 15/09/2010
Fi inscripció 25/10/2010
LlocDia 25 d´octubre, Aula 206 - Dia 26 d´octubre, Aula 202 - Dia 27 d´octubre, Aula 206 - Aulari Sud - Campus de Tarongers - Avinguda dels Tarongers, s / n 46022 VALÈNCIA
Total places60
Numero mínim d´alumnes15
Descripció
CUB/10220 - Del 25 al 27 d´octubre 2010. De dilluns a dimecres en horari de vesprada. 10 hores lectives. 3 sessions de tres hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.
Impartit per
  • Reto Bertoni Mendaro, Professor-Investigador. Uinidad Multidisciplinaria- Universidad de la Republica. Montevideo. Uruguay
Taxes de matrícula
  • 24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 30,06 € - Públic General
Programa
1. Què és el desenvolupament? Què és un país desenvolupat? Les diferents dimensions i definicions. Desenvolupament i subdesenvolupament. Les crítiques post-desenvolupistes: "la invenció del tercer món".
2. Desenvolupament i valors. De la satisfacció de necessitats a la promoció de capacitats. El concepte de desenvolupament humà sostenible.
3. Generalitat i especificitat: hi ha un patró únic de desenvolupament? Existeixen diversitat de trajectòries? Les forces dinàmiques: canvi tecnològic, canvi estructural, canvi demogràfic, canvi institucional.
4. Creixement i desenvolupament. Diferents abordatges conceptuals del desenvolupament econòmic. ¿Acumulació de factors o de capacitats?
5. Modernització i desenvolupament. Transició demogràfica i transformacions en l´estructura social. Urbanització. L´estructura de riscos.
6. Institucions, democràcia i desenvolupament en perspectiva històrica.
7. Els desafiaments mediambientals en els processos de desenvolupament. Els models energètics. El canvi climàtic i el seu impacte sobre els "sense veu": els pobres d´avui i les futures generacions.
8. Què es pot fer pel desenvolupament? La societat internacional i les metes del mil.lenni. Els actors locals: estat, universitats, societat civil. De la investigació a l´acció.
Justificació
Per a l´obtenció del certificat cal acudir al 100% de les hores de classe. En cas d´absència a classe caldrà justificar-la i no podrà superar el 20% d´hores lectives del curs.