plazasdisp32

Arts visuals i soci-ambients (Experiències pedagògiques)

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies del 10 al 19 de maig de 2011
Horaride 17:00 a 20:30 hores
Data d'inici10/05/2011
Data fi19/05/2011
Inici inscripció 20/01/2011
Fi inscripció 10/05/2011
LlocSALÓ DE GRAUS (1ª planta) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació - Campus de Blasco Ibáñez - Avda. Blasco Ibáñez, 32 - 46010 València
Total places40
Numero mínim d´alumnes15
Descripció
CUB/11150 - Del 10 al 12 i del 17 al 19 de maig. De dimarts a dijous en horari de vesprada. Sessions de tres hores i mitja amb descans de deu minuts. 20 hores lectives. Idioma castellà.
Impartit per
  • Ramón CABRERA SALORT, Professor de l´ISA (Institut Superior d´Art de l´Havana). Consultor de la UNESCO en temes educatius per a Llatinoamèrica.
Taxes de matrícula
  • 48,08 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 60,1 € - Públic General
Programa
1.-L´aprenentatge de les Arts Visuals en el desenvolupament de la consciència social i identitària d´àmbits ciutadans. Marc d´anàlisi de les experiències estudiades. Elaborar propostes de projectes contextualitzats per a nous àmbits urbans.
2.-Repercussió socioambiental i identitària de l´ensenyament-aprenentatge de les arts: mètode de projectes artístics per a àmbits ciutadans.
3.-Una pedagogia crítica i democràtica i una psicologia del vincle. Producció simbòlica en àmbits públics. Anàlisi d´experiències puntuals en el nivell mitjà i nivell superior de formació artística a Cuba.
4.-Extensió de l´experiència a Europa i Amèrica Llatina. Facetes d´aplicació en l´educació artística escolar.
5.-Debats i visionajes al voltant dels projectes. Construcció de projectes contextualitzats per a nous àmbits.
Justificació
Per a l´obtenció del certificat cal acudir al 100% de les hores de classe. En cas d´absència a classe caldrà justificar-la i no podrà superar el 20% d´hores lectives del curs.