Estàs a: >

Desestiment

Instruccions de desestiment

Conforme estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i a part de les excepcions legalment establides, té dret a desistir del presente contrato en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense penalització alguna.

Seran nul·les de ple dret les clàusules que imposen al consumidor i usuari una penalització per l´exercici del seu dret de desistiment o la renúncia al mateix.

Pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l´endemà al de l´acceptació de la inscripción/matrícula, es a dir, moment en que l´usuari rebrà un correu electrònic informant que la matrícula/inscripció s´ha formalitzat satisfactòriament.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte amb una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es) adjuntant el següent document de desistiment.

També pot utilitzar el formulari online de desistiment que figura a continuació. En aquest cas, li comunicarem per correu electrònic la recepció d´aquest desistiment.

Per a complir el termini de desistiment, n´hi ha prou que la comunicació relativa a l´exercici d´aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se´ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial (a excepció del pagament per rebut que es farà mitjançant transferència bancària), llevat que vostè haja disposat expressament el contrari.

En tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l´import final a retornar.

 

FORMULARI ONLINE DE DESESTIMENT:

Nom i cognoms *
DNI *
DNI escanejat o fotografiat: * (5MB Max)
DESISTEIX del contracte *

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar