Àrea de Cooperació

Àrea de Cooperació

Les seues activitats i programes s’executen en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament, i les seues àrees de gestió són: educació per al desenvolupament i formació; sensibilització, informació i documentació; projectes de cooperació a països empobrits; i suport a la investigació en desenvolupament humà sostenible i cooperació.

Des de l’Àrea de Cooperació es gestiona la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, el Programa 0,7 – convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València, borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació, ajudes a projectes de cooperació, EpD i sensibilització per a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València, la col·lecció editorial La Nau Solidària, la revista ´EDHC-Quaderns electrònics sobre desenvolupament humà i cooperació´, i el centre de documentació especialitzada InfoSud. L’Àrea assessora a la comunitat universitària en matèria de cooperació al desenvolupament i participa en nombroses activitats de la cooperació universitària (CUD) a l´àmbit estatal, tot i prestant els seus serveis al Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació.

A més de la programació habitual destaca la celebració de les II Jornades sobre Sostenibilitat i Cultura (REDS), l’elaboració del Projecte “Taller Universitat – Ciutat-ODS: universitaris per una ciutadania global”, la digitalització i edició de les memòries de Manuel Castillo, nous repertoris documentals temàtics en InfoSud i el suport a les Jornades sobre Comunicació per al Desenvolupament amb publicacions científiques; participació en la recentment creada comissió mixta de cooperació Universitat de València.

Activitats

Àrea de formació i educació per al desenvolupament. Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València
Té com a objectiu transferir i fomentar coneixements, i capacitar persones interessades en la cooperació i el desenvolupament humà sostenible a través de la realització de cursos i seminaris especialitzats. L’activitat formativa s’estructura des de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament, creada en 1994 a través del conveni signat entre la Universitat de València i UNESCO.

• Cicle de conferències ´Memòria i pau. Construir societats pacífiques i inclusives a partir de la memòria´. Coordinació: Francesc J. Hernández Dobón. Executat 100%.

• ´L´Horta de València, un marc per al desenvolupament humà sostenible en igualtat i integració´. Coordinació: Amparo Hurtado Soler. Documental destinat a una campanya de conscienciació en l´àmbit educatiu i social. Executat 95%.

• Jornades ´Educació i Agenda 2030: Sostenibilitat, Pobresa i Desenvolupament´. Coordinació: Lidia de Tienda Palop. Executat 95%.

• Pràctiques en cooperació: Gestió d´estudiantat en pràctiques (ADEIT), provinents del Màster de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València; i acollida d’una estudianta colombiana del Màster en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible.

• Taller “Universitat – Ciutat – ODS: universitaris per una ciutadania global”. Execució del projecte subvencionat SGCID i Ajuntament València. 1ª Fase: realització del Taller “Patrimoni cultural i desenvolupament humà”: identificar referències culturals en clau ODS. 50 hores lectives teòric-pràctiques. 40 matriculats. Acords amb FVMP i SFP de la UVEG per acreditar PAS i PDI.

• Refugiar-te, desplaçats, immigrants, oblidats. Entre el dret i la indiferència. Curs de la Càtedra UNESCO en la Universitat d’Estiu de Gandia.
Àrea de sensibilització i cooperació universitària
• Creació de recursos pedagògics per a l´educació intercultural bilingüe a Bolívia, Paraguai, Perú i Argentina. Coordinació: Joan Maria Senent Sánchez. Accions: seminaris de treball; elaboració dels recursos a nivell gràfic i digital; i composició d´un web. Executat 95%.

• Projecte Talis: ´Molt més que un arxipèlag... Contes de Filipines´. Coordinació: María Alcantud Díaz.

• Organització de les XXIV Jornades ´Immigració, Diversitat i Democràcia´, amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat. Més de 150 assistents.

• II Jornades Sostenibilitat i Institucions Culturals REDS “Cultura i desenvolupament sostenible. Impulsant una cultura sostenible”, co-organitzades amb la Red Espanyola per al Desenvolupament Sostenible i amb el suport de la Comissió 0’7, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana i CaixaBanc.

• Assessorament a la comunitat universitària en matèria de cooperació: col·laboració en l´execució econòmica de les convocatòries de projectes de cooperació, sensibilització i educació al desenvolupament, i de la convocatòria de borses de viatge per a activitats de cooperació al desenvolupament del SeDI; participació en les comissions encarregades d´informar sobre la concessió de les ajudes d’ambdues convocatòries; i assessorament a PDI i PAS que presenten els seus projectes a les convocatòries de la Universitat en l´àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament i sensibilització: V convocatòria Projectes 0,7, convocatòria Càtedra UNESCO i d’altres convocatòries externes; elaboració Guia Estudiants curs 2018-2019 (SeDI).

• PACI 2017: report de dades al Pla Anual de Cooperació Internacional (PACI). L´Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Universitat de València, segons les darreres dades d´aquesta institució acadèmica, ha estat 1.284.275,22 €.

• Presència en fòrums CUD.
Àrea de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament [programa 0´7]
L´objectiu d´aquesta àrea es donar suport i fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària per a la realització de projectes o accions de cooperació al desenvolupament, en els àmbits educatiu, científic, tècnic, cultural i social, que contribueixin a millorar la formació i les condicions de vida de la població dels països empobrits.

• Es gestionen les convocatòries d´ajudes per a facilitar la posada en marxa i la gestió d´iniciatives i projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de la comunitat universitària, tant del PDI i PAS com de les associacions i col·lectius d´estudiants i estudiantes. Es dóna suport tècnic i assessorament als responsables dels projectes així com a les entitats sòcies locals que els executen.

• Es dóna assessorament tècnic a la Delegació d’Estudiants-SeDi, s’ha participat en les comissións encarregades d´informar la concessió de les bosses de viatge per a activitats de voluntariat per a estudiantat de la UV i, de les ajudes a projectes de cooperació per a associacions i col·lectius d´estudiantat de la UV.

• Es col·labora en la preparació de notes de premsa per a difondre les accións i resultats dels projectes de cooperació internacional de la Universitat de València.

• S´ha participat en les Jornades ÁGORA ONGD 2018. Trobada anual dels agents de la cooperació en l’àmbit de la ciutat de València, amb l´objectiu de la qual és consolidar un espai de participació per al diàleg, la creativitat i la innovació dels actors de la solidaritat.
V CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 0,7 DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016

PROJECTES QUE CONTRIBUEIXEN A GARANTIR UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT
• Creació d’un laboratori interactiu de llengües vives quítxua-castellà. Equador. Objectiu: Preservar i rescatar les llengües vives quítxua-castellà a la comunitat indígena de San Lucas (Equador). Contrapart: Universidad Técnica Particular de Loja. Responsable: Silvia María Chireac (PDI). Grau d´execució: 100%.

• Preparació dels laboratoris de ciències de l’escola Ligaba Beyene. Etiòpia. Objectiu: Contribuir a millorar el nivell educatiu de mestres i alumnes en l´àrea de ciències. Contrapart: Escuela Ligaba Beyene, Ajuntament de Sodo i Universitat de Wolaita. Responsables: Luz Cardona i Belén Abarca (PDI). Grau d´execució: 90%.

• Dones mestres del Perú. Objectiu: Reivindicar el treball de les mestres en l´entramat educatiu i social. Contrapart: Pontificia Universidad Católica del Perú. Responsable: Ricard Huerta Ramón (PDI). Finançament: Grau d´execució: 75%.

• Equipament de l´Escola de Baasneere. Fase 1. Burkina Faso. Objectiu: Equipar les tres aules de la Fase 1 del projecte. Contrapart: Assocciation ´Buud-Bumbu de Bao/Baasneere´. Responsable: Carmel Ferragud Domingo (PDI). Grau d´execució: 100%.

• L´adquisició i l´aprenentatge de llengües: els processos d´alfabetització inicial i el contacte de llengües en contextos plurilingües. República Dominicana. Objectiu: Impulsar processos de construcció de coneixement des de l´aprenentatge de la llengua. Contrapart: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Responsables: Anna Devis Arbona i Consuelo Cerviño (PDI). Finançament: Grau d´execució: 100%.

• Formació en línia en campaments i consolidació de l´Aula de Cultura de la RASD. Sàhara Occidental. Objectiu: Consolidar l´Aula de Cultura de la RASD. Contrapart: Ministeri de Cultura de la República Àrabe Sahrauí Democràtica. Responsable: Javier Boix Ferrero.

• Indielou a Mali: educació en favor del desenvolupament i la inclusió. Mali. Objectiu: Garantir el dret a l´educació de qualitat a xiquets i xiquetes de l´escola de Kalaban Koro. Contrapart: Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo. Responsable: María Alcantud Díaz (PDI). Grau d´execució: 100%.

• Educant per a la vida. Guatemala. Objectiu: Contribuir a la construcció d´una educació per a la vida de xiquets, xiquetes i adolescents amb capacitats diferents, de joves professionals i docents, a través de programes de formació, sensibilització i emprenedoria amb enfocament inclusiu, sostenible i crític. Contrapart: Asociación de Educadores Noroccidentales (AEN). Responsable: José Beltrán Llavador. Finançament: Grau d´execució: 85%.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar