Conservació i catalogació del patrimoni

Conservació i catalogació del patrimoni

Àrea de Patrimoni realitza una intensa tasca de recuperació, estudi, catalogació, restauració i difusió dels béns artístics de la institució, gràcies a les eines dissenyades per a la gestió i difusió dels béns culturals de la Universitat de València, i als treballs i projectes realitzats sobre les diverses col·leccions. A més, l´Àrea ofereix un ampli servei d´informació d´utilitat tant per a la institució universitària i el seu personal i estudiantat, per a altres entitats públiques o privades i persones particulars.

Assessora sobre qüestions de patrimoni artístic i documentació; realitza les gestions necessàries en el préstec d´obres per a la seua exposició, amb l´estudi i especificacions conseqüents de les millors condicions per al seu trasllat i conservació, i formalitza les donacions d´obres d´artistes i particulars a la Universitat. També organitza cursos de caràcter teoricopràctic per a l´estudiantat.

Altres tasques de l´Àrea de Conservació de Patrimoni Cultural consisteixen en l´elaboració d´informes i estudis sobre el patrimoni universitari, així com la redacció de textos científics i publicacions, i altres tasques de difusió en sentit ampli i transmissió de coneixement a la ciutadania.

El seu objectiu fonamental és la posada en valor del ric patrimoni de la Universitat al servei de la societat.

Activitats

Catalogació
En 2018, s’ha continuat estudiant i catalogant les diferents col·leccions patrimonials per incrementar el coneixement que se’n té, i s’han establert, així mateix, els mecanismes protocol·laris necessaris per a reconèixer-les i incloure-les en el catàleg general.

Amb motiu del procés de gestió i l’estudi sistematitzat dels béns culturals (BC), s’ha dut a terme l’actualització i millores en les bases de dades. Així, s’han revisat i actualitzat autories, datacions, ubicacions, bibliografies, context, valor, etcètera, d’un conjunt important de fitxes de l’inventari (895) i s’han incorporat noves obres a les col·leccions patrimonials (4).

Es continua treballant en una eina informàtica complexa, segons els estàndards internacionals, per a la catalogació del conjunt complet de les col·leccions que formen part de la Universitat de València, per a la qual s’ha facilitat la fitxa base, un Excel amb les dades de la col·lecció històrico-artística i 1.549 fotografies.

Així mateix, s’estan actualitzant i revisant les imatges (307) per a la base de dades i les plataformes informàtiques de difusió, així com ampliant el fons fotogràfic digital de l’Àrea (514). Cal assenyalar, a més, la revisió de les 2.309 imatges que conformen la base de dades de col·leccions artístiques per bolcar-les a la nova plataforma de gestió i difusió.

S’està treballant, a més, en la tramitació de l’expedient per al reconeixement de la col·lecció històrico-artística de La Nau com a museu per la Generalitat Valenciana. Per això s’han revisat els inventaris, s’han redactat els informes pertinents i s’ha sol·licitat la documentació necessària.
Projectes
• Reestructuració dels continguts sobre el patrimoni universitari, reelaboració dels menús i aportació de continguts, tant de text com d’imatge, per complementar cadascun dels apartats del nou web institucional del Vicerectorat de Cultura i Esport: s’han facilitat 26 textos, tres llistes, 275 imatges dels edificis de la Universitat per a les galeries, 11 imatges per a l’apartat exposicions, 20 portades de llibres per a la llista de publicacions i set imatges dissenyades per a les capçaleres. A la nova pàgina s’accedeix a través del web del Vicerectorat o mitjançant l’enllaç directe: www.uv.es/patrimoni.

• Desenvolupament del projecte de visites audioguiades i adaptades a persones amb diversitat funcional amb la preparació d’un complet dossier que recull 15 textos sobre obres destacades de l’edifici; vuit textos entorn dels espais principals del centre; 43 fitxes d’obres; un gràfic i dos plànols d’ubicació; 13 imatges de plànols antics i 68 fotografies de diversos espais de l’edifici.

• S’està treballant en el projecte expositiu per a la Sala de Bigues de l’edifici de La Nau, en què es plantejarà un complet discurs sobre la història de la institució, el conjunt dels seus edificis i les seues col·leccions patrimonials.

• S’està supervisant la realització d’un audiovisual sobre l’edifici de La Nau que reculla la seua història i les seues diverses etapes constructives, a partir de propostes i esbossos que van començar a definir la Unitat Tècnica i el Servei d’Audiovisuals de la Universitat de València. D’aquesta manera, s’està acarant la informació, les dades i els continguts recollits en aquestes propostes, i se supervisen les imatges i aspecte visual, així com l’enfocament de l’audiovisual amb la finalitat d’obtenir un vídeo institucional de l’edifici, d’acord amb la commemoració del 520 aniversari d’aquest.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar