Projectes tècnics de cooperació

Projectes tècnics de cooperació

projectes 0´7-proyectos 0´7La Fundació General de la Universitat de València gestiona programes i projectes de cooperació per al desenvolupament relatius al Programa 0’7 Una Nau de Solidaritat, per donar suport a la tasca que la Universitat de València té establida en l’article 4 dels seus Estatus, i incorpora mesures que permeten millorar i fer més significativa la seua contribució a construir una societat més justa i sostenible.

La Fundació General de la Universitat de València n’ha exercit, per delegació de la Universitat, com a entitat col·laboradora, i ha donat suport als responsables dels projectes i als seus beneficiaris. Un any més, PDI, PAS i estudiantat han rebut els serveis de la Fundació per a la gestió de projectes, l’assessorament en matèria de cooperació per al desenvolupament, la redacció de projectes i les propostes de convocatòries relacionades amb els programes 0’7.

Activitats

Projecte per a l´emprenedoria de dones a Burkina Faso
PROJECTE: FORMACIÓ PER A L´EMPRENEDORIA DE DONES DE L´ÀMBIT RURAL. GAOUA, BURKINA FASO
[Convocatòria Obra Social “la Caixa” 2014 - FGUV]
Contrapart: Association pour la Promotion Féminine de Gaoua (APFG)
Responsables de la coordinació del projecte: María Jesús Bravo i Carmen Agulló (PDI)
Finançament: 59.000€

En 2015, en el marc del conveni signat amb la Fundació General de la Universitat de València, s´han dut a terme les activitats de formació programades en el Centre Camille Kambou. Aquest centre té per objecte la millora de les condicions de vida de les xiques desescolaritzades i les no escolaritzades, i de l´acompanyament per a la seua reinserció socioprofessional.

Les dones capdavanteres estan rebent coneixements i suport concret, per a un millor acompliment de les activitats productives en les quals ja els seus col·lectius estan involucrats. S´espera que, intensificant el caràcter pràctic que ja té plantejat el programa complet de formació, les participants puguen capacitar-se àmpliament, millorant el nivell d´eficiència i productivitat de les seues activitats econòmiques, i, per tant, de les col·lectivitats a les quals pertanyen. Per la seua banda, des de la capacitació professional que estan rebent les joves al Centre Camile Kambou, indirectament s´està ja beneficiant a subministradors de productes bàsics, de la ciutat de Gaoua.

Una vegada ha finalitzat la formació i les pràctiques professionals necessàries de les joves del tercer curs, se´ls està recolzant en la posada en marxa d´un projecte pilot en algun dels sectors dels quals han adquirit capacitació, realitzant un seguiment del mateix durant sis mesos.

Durant el mes d´octubre es va celebrar la cerimònia de lliurament de “kits” per a la posada en marxa dels projectes pilots de les joves. Grau d´execució: 70%.
Projecte desenvolupat en l´àmbit de govern i societat civil
PROJECTE: CREACIÓ D´UN CENTRE D´INVESTIGACIÓ COMUNITÀRIA
[Projectes 0´7. Accions específiques 2011. UV]
Contrapart: Universidad Mayor de San Andrés. Bolívia
Responsable del projecte: Cayetano Núñez (PDI)
Finançament: 20.000€

El projecte s´ha desenvolupat a la ciutat de La Paz, Bolívia, emmarcat en un procés de cooperació interuniversitària, amb l´objectiu de enfortir les capacitats formatives i promoure un espai de diàleg de sabers i d´intercanvi de coneixements a través de la implementació d´una metodologia participativa, la qual facilita l´elaboració de diagnòstics comunitaris de consulta popular, sistematització i propostes de polítiques públiques. Els pobles originaris aymaras i quechuas del departament de La Paz han estat els actors principals del procés.

A la finalització del projecte, els resultats mostren que el procés ha sigut positiu: la percepció de satisfacció dels pobles originaris sobre les activitats desenvolupades evidencien un alt grau de qualitat en la implementació. Així mateix, s´ha aconseguit consolidar la metodologia participativa i enfortir les capacitats formatives de més de 1.000 líders comunitaris procedents de més de 10 comunitats originàries del departament de La Paz. Finalment, l´anàlisi qualitativa mostra que el projecte s´alinea als mandats sobre l’apoderament dels moviments socials i de pobles indígenes de l´Estat Plurinacional Bolivià. D´altra banda, els tres plans de vida comunitaris elaborats reflecteixen la necessitat d´enfortir els processos de sobirania productiva amb diversificació i brinden informació clau per a realitzar propostes de polítiques públiques amb base en recerca comunitària, participativa, col·lectiva i de promoció de drets. Grau d’execució: 100%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit educatiu (I)
PROJECTE: PROMOCIÓ I FORMACIÓ EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL ´META, ANIMATE, SALTA´. Argentina
[III Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta
Responsable del projecte: Joan Maria Senent (PDI)
Finançament: 28.386,40€

Al llarg dels tres anys d’execució d’activitats s´han complit els objectius plantejats a l’inici del projecte.

D´una banda, en el que concerneix a les activitats formatives, que tant amb el curs de Capacitació en Animació Sociocultural com amb el de Formació de Formadors i Formadores s´ha format un centenar de persones, algunes de les quals ja han començat a ser contractades per diverses institucions.

D´una altra, el META -una expressió local- ha estat present en la vida social i cultural salteña en els últims tres anys, és a dir que l´animació, com a eina d’apoderament dels col·lectius i grups, ha estat molt present en la vida quotidiana de Salta, i ha modificat conductes, tradicions i formes de fer i de relacionar-se en aquests col·lectius. Grau d’execució: 100%.


PROJECTE: L´ESCOLA DE BAASNEERE (1a fase). Burkina Faso
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: A3B Association BUUD-BUMBU DE bao /BAASNEERE pour le developpement et l’amitie entre les peuples
Responsable del projecte: Carmel Ferragud Domingo (PDI)
Finançament: 2.000€

A Baasneere es construirà una nova escola de secundària, en un radi de 30 quilòmetres. La primera fase consisteix en la construcció del primer mòdul amb dues aules. Grau d’execució: 10%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit educatiu (II)
PROJECTE: APORTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS PER AL CENTRE D´EDUCACIÓ I INTEGRACIÓ DE CASTRO AL SÀHARA OCCIDENTAL
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Centro de Educación e Integración de Castro (Wilaya Smara) i Associació d´ajuda als pobles (Quart de Poblet)
Responsable del projecte: Núria Romero Cuenca (PAS)
Finançament: 2.000€

Aquest projecte treballa sobre les condicions i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i psíquica que assisteixen al Centre d´Educació i Integració de Castro al Sàhara Occidental, aportant les eines i els materials necessaris per al foment de la seua autonomia personal, donant-los així l´oportunitat d´adquirir una formació i educació que els procure, en la mesura del possible, certa autonomia i integració sociofamiliar. Grau d’execució: 90%.


PROJECTE: FORMACIÓ DOCENT PER A L´ENSENYAMENT A ESTUDIANTS DE BÀSICA PRIMÀRIA AMB CAPACITATS I TALENTS EXCEPCIONALS EN MATEMÀTIQUES (CTEM) PERTANYENTS A POBLACIONS MARGINALS. Colòmbia
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad de Quindío (UNIQUINDIO)
Responsable del projecte: Ángel Gutiérrez Rodríguez (PDI)
Finançament: 17.000 €

L´objectiu del projecte és la formació docent en l´elaboració de materials d´enriquiment per a l´ensenyament als estudiants amb capacitats i talents excepcionals en matemàtiques (CTEM) en els pensaments numericovariacional, metricogeomètric i aleatori del currículum de l´educació bàsica primària del sector rural i urbà, que incloga als estudiants marginats per factors econòmics, socials, d´ordre públic, addiccions o de limitacions físiques, entre uns altres. Grau d’execució: 20%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit educatiu (III)
PROJECTE: WATAN - Fase IV. Guatemala
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Asociación de Educadores Noroccidentales - AEN
Responsable del projecte: José Beltrán Llavador (PDI)
Finançament: 17.000€

Aquesta IV fase pretén consolidar un procés de col·laboració en xarxa i solidaritat per a la formació del magisteri, que ho situa en un marc més ampli, amb perspectives de futur i per al futur. El seu objectiu és integrar una xarxa de docents amb bona formació científica i didàctica, altament qualificats i implicats en les seues comunitats, com a element substantiu perquè millore, qualitativament i quantitativament, l´educació bàsica de la zona. Grau d’execució: 20%.


PROJECTE: SUPORT A FAVOR DELS ESTUDIANTS DE L´ORFENAT SIDI BERNOUSSI/SOUTIEN AU PROFIT DES LYCÉE. Marroc
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Association de Bienfaisance Sidi Bernoussi
Responsable del projecte: Houda Berrada Ramdani (PDI)
Finançament: 2.000€

Els xiquets i les xiquetes de Donar Al Aftal Sidi Bernoussi pateixen importants problemes de fracàs escolar, a més de retard en el llenguatge i la comunicació. Aquests problemes es deuen a les conseqüències psicològiques del seu abandó en el naixement. El context social és encara més difícil en el període de l´adolescència, fase crítica en la qual aquests expressen una falta d´interés en l´escola i una energia que necessita ser canalitzada. Grau d’execució: 10%.


PROJECTE: TALLERS CONTES DEL MÓN. Mali
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Fundación voces para la conciencia y el desarrollo / DHA
Responsable del projecte: María Alcantud Díaz (PDI)
Finançament: 6.000€

Aquest projecte pretén contribuir a garantir el dret a l´educació a xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat social de Mali, a través d´un programa que combina l´educació formal amb les diferents disciplines artístiques, amb la finalitat de trencar el cercle de pobresa i promoure el desenvolupament personal i comunitari. Grau d’execució: 20%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit de la salut (I)
PROJECTE: REQUERIMENTS BÀSICS DEL ´CENTRE REGIONAL DE SALUT VALÈNCIA´ AL SALVADOR: CLÍNICA DE TAMÍS AUDITIU NEONATAL
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad de El Salvador
Responsable del projecte: Juan E. Onrubia Fuertes (PDI)
Finançament: 17.000€

Aquest projecte suposa el desenvolupament de l´àrea de salut auditiva aplicada als nounats que es deriva del projecte ´Centre Regional de Salut València´, executat per la Universitat de València. Té com a objectiu la implementació d´estratègies de detecció de problemes auditius en nounats amb dany auditiu permanent, mitjançant l´ús d´emissions otoacústiques i potencials evocats auditius del tronc cerebral. Per exemple, el diagnòstic d´una hipoacúsia i la rehabilitació s´han de realitzar abans dels sis mesos d´edat. Grau d’execució: 10%.


PROJECTE: IDENTIFICACIÓ DE BARRERES DE COMUNICACIÓ ENTRE EL PERSONAL DE LA SALUT I ELS PACIENTS QUE ACUDEIXEN ALS SERVEIS D´ATENCIÓ DE LA MALÀRIA. Colòmbia
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad de Antioquia
Responsable del projecte: M. Manuela Morales Suárez-Varela (PDI)
Finançament: 13.000€

La malària és una malaltia parasitària de gran impacte per a la salut pública en el món. Malgrat els grans esforços per a combatre aquest problema en països amb alt grau de pobresa, i en situació de vulnerabilitat com Colòmbia, els índexs de morbiditat i mortalitat no han disminuït substancialment. Un dels principals reptes als quals s´enfronta el país són les barreres de comunicació interpersonal en l´atenció a la salut, a causa de la diversitat lingüística i cultural de les poblacions que atén. L´objectiu d´aquest projecte és caracteritzar les experiències de comunicació entre el personal de la salut i els pacients que acudeixen als serveis d´atenció de la malària. Grau d’execució: 20%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit de la salut (II)
PROJECTE: MALALTIA DE CHAGAS A PERÚ: ESTUDI MULTIDISCIPLINARI DE LA TRANSMISSIÓ VECTORIAL
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad Mayor de San Marcos. Perú
Responsable del projecte: Dolores Bargues Castelló (PDI)
Finançament: 17.000€

La malaltia de Chagas és una de les 13 malalties considerades com a “malalties tropicals oblidades”. Afecta a la població més pobra de Llatinoamèrica i està considerada la parasitària més important a Amèrica en termes d´impacte socioeconòmic. Aquest projecte pretén realitzar una investigació multidisciplinària, a través d´estudis entomològics de camp i de la genòmica del vector, que englobe aspectes de l´epidemiologia molecular de les espècies dels gèneres Triatoma, Panstrongylus i Rhodnius, presents en tots els departaments de Perú amb casuística de Chagas. Grau d’execució: 40%.


PROJECTE: DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES BIOFARMACÉUTIQUES RACIONALS PER A L´AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS TRANSDÈRMICS EN MALALTIES CRÒNIQUES D´ALTA PREVALENÇA. Cuba
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad Central ´Marta Abreu´ de las Villas.
Responsable del projecte: Virginia Merino Sanjuán (PDI)
Finançament: 17.000€

L´objectiu general del projecte és contribuir a la implementació de metodologies biofarmacèutiques optimitzades i validades per a l´obtenció i el desenvolupament de medicaments transdèrmics més eficaços i assegurances, promovent al seu torn una formació avançada en els professionals farmacèutics de la universitat local, de la seua indústria farmacèutica i del seu organisme regulador. Grau d’execució: 20%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit de la cultura
PROJECTE: CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I DELS PROGRAMES D´ACTIVITATS FORMATIVES A TINDOUF
[III Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Ministeri de Cultura RASD
Responsables del projecte: Javier Boix i Àngel Ortí (PDI)
Finançament: 30.000€

Les activitats dutes a terme al llarg d´aquests anys en el desenvolupament i execució del projecte han fet possible completar les infraestructures físiques de l´Aula de Cultura amb la instal·lació en l´edifici d´un sostre reflector i equips d´aire condicionat per a suportar les condicions extremes del desert. Així mateix, es van realitzar els cursos a distància dirigits a professionals responsables tant de la gestió i dinamització cultural, com de les labors assistencials i educatives. Grau d’execució: 100%.


PROJECTE: EQUIPAMENT DE L´AULA DEL MINISTERI DE CULTURA DE LA RASD I RECICLATGE PROFESSIONAL EN ELS CAMPAMENTS
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: S.N. Frente Polisario. Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática
Responsable del projecte: Javier Boix Ferrero (PDI)
Finançament: 17.000€

Per a poder realitzar en condicions òptimes els cursos de formació a distància que es proposen és necessari completar els equips de recepció, la projecció i els equips complementaris audiovisuals de l´Aula de Cultura. Els cursos es duran a terme amb el suport dels mitjans tècnics i humans del Centre de Formació i Qualitat ´Manuel Sanchis Guarner´ de la Universitat de València. Grau d’execució: 10%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit del desenvolupament rural
PROJECTE: INVESTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPATIVA PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LES COMUNITATS DE L´ALT CUMBAZA. Perú
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad Nacional de San Martín (UNSM)
Responsable del projecte: Javier García Gómez (PDI)
Finançament: 13.000€

Aquest projecte pretén millorar les condicions de vida dels nadius basant-se en el potencial turístic de la zona, oferint circuits alternatius a la microconca de l´Alt Cumbaza, en la qual es troben les comunitats kechwa de Chunchiwi, Chirikyacu i Aviación. S´hi intervindrà en quatre sectors: agropecuari, salut, turístic i ambiental. Grau d’execució: 20%.


PROJECTE: DONES D´ORGANITZACIONS POPULARS I LES SEUES EXPERIÈNCIES D´ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. Colòmbia
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Asociación ENDA América Latina - Mesa Hunzahua. Bogotà. Colòmbia
Responsable del projecte: Trinidad Quixal Alejos (PAS)
Finançament: 13.000€

Aquest projecte, desenvolupat en el sector de Ciudad Hunza, localitat de Puge (Bogotà- Colòmbia), pretén acompanyar als grups que integren la TAULA HUNZAHUA en una gestió autònoma de fons rotatius, i en la identificació i implementació de sistemes de crèdit i estalvi alternatius. D´altra banda, formarà i reforçarà en les dones l´autonomia, l´autoestima, la prevenció de violència de gènere, els drets de les dones, el lideratge democràtic, la gestió dels diners i les estratègies de construcció de relacions d´equitat entre homes i dones en els àmbits públic i privat. Grau d’execució: 20%.


PROJECTE: CONSTRUCCIÓ D´UN CENTRE DE PRODUCCIÓ DE FARINES ENRIQUIDES. Burkina Faso
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Association pour la Promotion Féminine de Gaoua (APFG)
Responsable del projecte: Jesús Blesa Jarque (PDI)
Finançament: 13.000€

El projecte incentivarà la posada en funcionament d´una línia de producció de farines enriquides per a elaborar farinetes a partir de la transformació de grans i llegums del mercat local. El producte resultant serà una mescla de farines, nutricionalment adequades per a l´alimentació infantil, després de la seua cocció en aigua/llet. Grau d’execució: 20%.
Projectes desenvolupats en l´àmbit del proveïment d´aigua i sanejament
PROJECTE: LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE LEÓN: AVALUACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-LEÓN)
Responsable del projecte: Francesc Mesquita Joanes (PDI)
Finançament: 13.000€

El projecte NICAQUA està centrat en la qualitat de les aigües corrents de León (Nicaragua) des d´una visió multidisciplinària cientificotècnica i socioeducativa. Es pretén, d´una banda, formar tècnics amb base científica que siguen capaces d´avaluar la qualitat dels rius nicaragüencs. D´altra banda, es pretén sensibilitzar a la societat lleonesa respecte als problemes mediambientals que afecten a la qualitat i biodiversitat dels seus rius, i principalment la contaminació d´origen humà. Grau d’execució: 20%.


PROJECTE: MANEIG INTEGRAL I SOSTENIBLE DE L´AIGUA A LA COMUNITAT D´ALAMIKANGBAN.
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad Nacional de Ingeniería - UNI. Nicaragua
Responsable del projecte: Luis del Romero Renau (PDI)
Finançament: 2.000€

La comunitat d´Alamikangban és la capçalera del municipi de Prinzapolka, a la RAAN (municipi dels més pobres i extensos del país) i es troba a la vora del riu Prinzapolka, que utilitza com a via de comunicació, font per a consum humà i per a pesca fluvial. El riu, no obstant açò, es troba contaminat de metalls pesats per la mineria i no són pocs els casos de mortalitat infantil per consum d´aigua amb substàncies tòxiques. A aquest problema s´afegeixen la desforestació i les inundacions. Quant a la gestió de l´aigua, en tot el municipi de Prinzapolka no existeix cap xarxa de proveïment d´aigua potable. Grau d’execució: 90%.


PROJECTE: DESENVOLUPAMENT I VALORITZACIÓ DE NOUS BIOPOLÍMERS OBTINGUTS DELS RESIDUS DE LA PELL NO ADOBADA.
[IV Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Universidad de Chouaïb Doukkali de el Jadida. Marroc
Responsable del projecte: María Luisa Cervera Sanz (PDI)
Finançament: 2.000€

El principal objectiu és augmentar el valor dels residus sense adobar de la indústria del cuir mitjançant l´ús de la seua fracció de proteïnes. Es pretén desenvolupar un procés innovador per a l´obtenció de macromolècules orgàniques polimeritzades, que puguen emprar-se com a pel·lícules protectores específiques a la corrosió i la retenció de contaminants inorgànics. Grau d’execució: 10%.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar