Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat és un servei de la Universitat de València, constituït per un equip multidisciplinari, orientat a proporcionar a tota la comunitat universitària atenció, assessorament i suport en matèria de discapacitat. L’eix central de les actuacions d´aquesta Unitat és afavorir la igualtat d’oportunitats i alhora potenciar la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

Pel que fa al nombre d’estudiants amb discapacitat matriculats (1.071 en 2015), la Universitat de València ocupa, des que existeix un cens al respecte, el primer lloc entre les universitats espanyoles amb formació presencial.

La Universitat de València ha estat pionera a Espanya en l’elaboració de normatives (aprovades des de 2007) per a afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat. En l’any 2015, 70 PDI foren atesos en la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat.

D’altra banda, també es manté contacte amb diverses associacions i entitats de l’àmbit de la discapacitat que col·laboren amb aquesta Unitat a través de convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris. A més, hi ha un grup d’estudiants de la Universitat de València composat pel voluntariat.

La Unitat s’organitza davall cinc programes que desenvolupen distintes accions per a donar resposta al ventall de necessitats de la comunitat universitària amb discapacitat:

Assessorament psicoeducatiu. S’ofereix als estudiants un seguiment durant tota la seua trajectòria universitària amb assessorament individualitzat i avaluació de necessitats per a instal·lar les adaptacions pertinents.

Equiparació d’oportunitats. S’ocupa de gestionar i posar al servei de l’usuari els suports tècnics i personals necessaris en cada situació personal.

Sensibilització, formació i voluntariat. Es procura que la comunitat universitària i les institucions externes a la Universitat de València prenguen un paper actiu per a afavorir la plena autonomia personal del col·lectiu atés. Una part important d’aquest programa és la gestió del voluntariat universitari.

Accessibilitat universal. Programa per a promoure la creació d’ambients de treball i estudi que respecten la diversitat, tenint en compte l’accessibilitat física, electrònica i de comunicació.

Atenció al PDI. Assessorament al personal docent i investigador sobre les mesures d’integració a la Universitat de València i el seu procés de resolució.

La trajectòria de la Universitat de València, pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat, ha estat reconeguda per diverses entitats. D’aquests reconeixements, destaquen: Menció Honorífica per la Defensora de les Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (2011); Premi ´Solidaritat´, de la Fundació Asindown (2011); Premi Ability Awards de Telefónica (2012); Premi CERMI (2013); Premi COCEMFE (2014); i Premi Solidari ONCE de la Comunitat Valenciana (2015).

En l’any 2015, des de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat es va coordinar el I Congrés Nacional d´Emprenedoria, Ocupació i Discapacitat, amb la presència de les entitats de discapacitat més representatives.

Des de l’any 2005, la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat compta amb la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la norma ISO 9001:2008, a fi i efecte d’oferir un servei de qualitat. A més d’això, l’any 2011 es va elaborar la Carta de Serveis, i en 2015 s’aprovà la segona edició d’aquesta.

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat dóna suport a la gestió del segell de qualitat (UNE 170001-2) d’AENOR, pel Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal, que en aquests moments està implantat a la Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà i a la Biblioteca d’Educació Maria Moliner.

Activitats

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar