Serveis Generals

Serveis Generals

La Fundació General de la Universitat de València compta amb una estructura de serveis generals per a donar suport a l’execució de les activitats que es desenvolupen a través dels seus programes, departaments i unitats, amb l’objectiu principal de que es complisquen d´una manera adequada i eficient totes les tasques de gestió administrativa i de control pressupostari, i de vetlar pel compliment de totes les obligacions jurídiques, comptables i fiscals que li són d´aplicació.

Els Serveis Generals s’estructuren així:

- Gerència
Des de la Gerència es coordina i supervisa la planificació i execució de tots els programes i projectes de les diferents àrees d’activitat, garantint el compliment dels fins de la Fundació, així com l’adequada visualització de la institució. A més, coordina la relació amb els diferents programes i departaments, a través dels seus responsables. Du a terme les relacions amb els òrgans de govern, el Consell Executiu i Patronat, i vetla pel compliment dels acords adoptats per aquests. Té la funció d’interlocució amb les entitats públiques i privades amb les quals la Fundació General de la Universitat de València es relaciona per la seua activitat.

- Departament Administratiu i Comptabilitat
Des d’aquest Departament es realitzen les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari, de control de les instruccions de contractació, de tresoreria, prevenció de riscos laborals, etcètera, establides per les diferents normatives; així com també la preparació de tot tipus d’informes econòmics i financers que en són sol·licitats, internament o externament.

- Departament Jurídic
Elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre els aspectes analitzats de les diferents situacions o plantejaments que siguen requerits per la Gerència, amb opinió sobre les diferents vessants, civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional. Manté informada a la Gerència sobre les possibles modificacions que es produïsquen sobre la normativa aplicable i dels possibles efectes sobre l´activitat de la Fundació.

- Departament de Recursos Humans
El Departament de Recursos Humans té com a funció principal la gestió de personal, que entre altres accions du a terme la formalització dels contractes, gestió de nòmines, intervé en els processos de selecció de personal, permisos, vacances, baixes i qualsevol qüestió relacionada amb les gestions ordinàries en matèria de personal. A més, té la funció de la coordinació de les accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

- Departament Informàtic
El Departament Informàtic té com a funció principal donar suport tècnic informàtic a tots els programes, departaments, projectes i unitats de la Fundació General.

- Departament de Màrqueting i Comunicació
El Departament de Màrqueting i Comunicació dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i projectes que la Universitat emprén amb el suport de la Fundació i per mitjà dels seus departaments i programes. L´objectiu prioritari és aconseguir una visibilitat social adequada, adoptant una política d’imatge i de comunicació.

Quant a la projecció de la imatge gràfica de la Universitat de València, destaca la tasca desenvolupada juntament amb La Tenda de la Universitat mitjançant l’aplicació de la identitat gràfica als productes promocionals i corporatius.

A l’àmbit de premsa i comunicació es dóna cobertura informativa als programes i projectes de la Fundació, sent les principals línies de treball les següents:

1. Facilitar informació rigorosa i actualitzada de l’activitat que genera la Fundació General de la Universitat de València, a través dels seus serveis, projectes i programes, al personal de la Fundació, a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i a la societat valenciana.
2. Transcendir aquesta presència a l’àmbit estatal a través del contacte i la relació amb els mitjans de comunicació generalistes (premsa, ràdio, televisió, internet) i la publicació setmanal de notícies en la pàgina web de l’Asociación Española de Fundaciones.
3. Donar suport i assessorament als serveis, unitats i departaments en matèria de comunicació externa i interna.

En 2016, s´han comunicat 302 notes de premsa.

Accions estratègiques

Durant l’exercici de 2016 s´han desenvolupat diverses accions estratègiques:

D´una banda, s´han implementat les xarxes socials de la Fundació General de la Universitat de València, ara present en Facebook (www.facebook.com/fundacio/) i en Twitter (@fundacio), canals utilitzats per a la difusió de les notícies generades per les diferents àrees de la institució.

També s´ha creat una nova pàgina del Fòrum d´Ocupació de la Universitat de València, que organitza l´Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral-OPAL, la qual ofereix tota la informació al voltant de la fira d´ocupació més important de la Universitat i serveix com a repositori dels diversos fòrums realitzats al llarg del temps: activitats paral·leles, empreses participants, organització per campus, etcètera.

Així mateix, la Fundació General de la Universitat de València, a través de l´OPAL, i la Fundació Adecco han posat en marxa el projecte Talent i Capacitat a la Universitat, amb la col·laboració de l´Obra Social "la Caixa", destinat a persones amb diversitat funcional. L’objectiu és fer créixer la incorporació al món laboral d’aquest col·lectiu mitjançant el foment de l’ocupació de qualitat.

En el plànol cultural, la Fundació ha estat responsable, amb el suport del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, d´obrir al públic la primera exposició accessible per a persones amb discapacitat visual. Yturralde. Cartografies del sublim, organitzada amb la col·laboració de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, va ser el projecte expositiu triat per a l´aplicació per a mòbils Cultura Accessible, de l´empresa Feedback Cultural.

Així mateix, va participar de l´organització del 24é Congrés Anual de l’ENCATC, que es va celebrar al Centre Cultural La Nau de València durant els dies 5, 6 i 7 d’octubre, i on es van reunir més de 160 persones per a debatre sobre la gestió i les polítiques culturals en la societat de risc, esdevenint així València capital cultural mundial durant tres dies.

També el 2016 va arrancar el projecte cultural Escola Europea de Pensament Lluís Vives, el qual compta amb la gestió de la Fundació, i la participació de diversos actors de l´Administració pública i de la societat civil. Amb seu a La Nau, el programa es converteix en un espai per a la reflexió i el debat obert, participatiu i crític sobre els assumptes més candents del món actual i de la societat valenciana. Visitaren l´Escola el periodista Josep Ramoneda, l´escriptor Santiago Posteguillo i la filòsofa Amelia Valcárcel.

Altres projectes de la Fundació General han estat l´organització del I Fòrum Internacional feminista femUrbs sobre ciutat i gènere; i la seua col·laboració en la gestió del projecte IMP (Programa Internacional d´Assessorament).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar