Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei de la Universitat de València, constituït per un equip multidisciplinari, orientat a proporcionar a tota la comunitat universitària atenció, assessorament i suport en matèria de discapacitat. L’eix central de les actuacions d´aquesta Unitat és afavorir la igualtat d’oportunitats i alhora potenciar la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

Pel que fa al nombre d’estudiants amb discapacitat matriculats (1.076 en 2016), la Universitat de València ocupa, des que existeix un cens al respecte, el primer lloc entre les universitats espanyoles amb formació presencial.

La Universitat de València ha estat pionera a Espanya en l’elaboració de normatives (aprovades des de 2007) per a afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat. En l’any 2016, 76 PDI foren atesos en la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat.

D’altra banda, també es manté contacte amb diverses associacions i entitats de l’àmbit de la discapacitat que col·laboren amb aquesta Unitat a través de convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris. A més, hi ha un grup d’estudiants de la Universitat de València compost pel voluntariat.

La trajectòria de la Universitat de València, pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat, ha estat reconeguda per diverses entitats. D’aquests reconeixements, destaquen: Menció Honorífica per la Defensora de les Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (2011); Premi ´Solidaritat´, de la Fundació Asindown (2011); Premi Ability Awards de Telefónica (2012); Premi CERMI (2013); Premi COCEMFE (2014); i Premi Solidari ONCE de la Comunitat Valenciana (2015).

Des de l’any 2005, la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat compta amb la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la norma ISO 9001:2008, a fi i efecte d’oferir un servei de qualitat, i posteriorment, en 2006, va rebre el Segell d’Excel·lència Or. A més d’això, l’any 2011 es va elaborar la Carta de Serveis, i en 2015 s’aprovà la segona edició d’aquesta, que estarà vigent fins a maig de 2019. Actualment, està treballant en l’adaptació a la Nova Norma ISO: 9OO1/2015, ja que la pròxima auditoria de renovació es realitzarà en 2017.

La Unitat s’organitza davall cinc programes que desenvolupen distintes accions per a donar resposta al ventall de necessitats de la comunitat universitària amb discapacitat. Aquests programes es detallen a continuació:

Activitats

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar