Estàs a: > > Cristóbal Suria, nomenat membre vocal del Consell Assessor del Mecenatge de la Generalitat Valenciana

Cristóbal Suria, nomenat membre vocal del Consell Assessor del Mecenatge de la Generalitat Valenciana

Cristóbal Suria.

Cristóbal Suria.

El gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria, ha estat nomenat membre vocal del Consell Assessor del Mecenatge, l’òrgan assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional. El nomenament de Suria va tindre lloc en la sessió constitutiva del Consell, el passat 14 de maig, com a expert de reconegut prestigi en el sector fundacional.

El Consell Assessor del Mecenatge té com a objectiu efectuar les propostes de declaració d’interés social dels projectes o activitats culturals, científics i esportius no professionals a instància de les persones o les entitats beneficiàries; examinar les activitats o els projectes considerats d’interés social sense necessitat de declaració expressa; proposar la declaració d’esdeveniments d’especial rellevància, i garantir el control sobre la transparència i la publicitat de les actuacions de mecenatge.

Té una composició paritària i en formen part, a més dels departaments del Consell implicats, membres del Consell Valencià de Cultura, de les universitats públiques valencianes, dels instituts i centres públics d’investigació, i dels centres públics superiors d’ensenyaments artístics valencians.

Aquest organisme està regulat per la Llei del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, una llei per a impulsar i fomentar el mecenatge de caràcter privat, activitat voluntària i filantròpica que es configura com un motor de participació i de responsabilitat social que afavoreix la llibertat i la diversitat cultural, i que contribueix al foment de la creativitat, al creixement econòmic i a l’enriquiment del capital cultural de la societat.

En la primera reunió del Consell, es va dur a terme l’estudi i valoració de les comunicacions d’interés social presentades en la convocatòria de febrer de 2019 per les entitats beneficiàries del mecenatge. Una vegada valorades les propostes, qualsevol persona podrà fer una aportació econòmica per a poder realitzar el projecte de la mateixa manera que es fa a les plataformes de micromecenatge. Així mateix, els mecenes es podran desgravar fins a un 25 % de la seua aportació en la declaració de la renda, sempre que aquesta quantitat no supere el 30 % base liquidable dels ingressos anuals.

Pròximament, l’Oficina del Mecenatge publicarà en el seu espai web (www.mecenatge.gva.es) els diferents projectes, en què qualsevol persona podrà fer la seua aportació de micromecenatge.

Composició de Consell Assessor del Mecenatge
El Consell Assessor està presidit pel secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona. La secretaria està ocupada per la cap del Servei de Coordinació de Fons Europeus i de l’Oficina del Mecenatge, María José Rodrigo García.

En són vocals quatre persones de reconegut prestigi dels àmbits cultural, científic i esportiu no professional, com són el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria Luengo, expert en el sector fundacional; la comunicòloga, cantant i gestora cultural Marga Landete; el dramaturg i director escènic Roberto García; i la judoka Laura Gómez Ropiñón.

Hi ha vocals representants de diverses institucions. Per part del Consell Valencià de Cultura, Ana Noguera Montagud; com a representant de les universitats públiques valencianes, Modesto Fabra Valls, vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló; per part dels instituts i centres públics d’investigació, Paloma Pérez Sánchez, de l’Institut de Biomedicina de València IBV-CSIC; i l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, ISEACV, està representat pel seu director, Josep Manel García Company.

També en formen part com a vocals un representant dels museus de titularitat pública de la Comunitat Valenciana; en aquest cas, el director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont; per part de les federacions esportives i dels clubs esportius, Cristina González Paniagua, secretària de l’Associació de Federacions Esportives; i dos representants de l’Administració del Consell: Josep Miquel Moya Torres, director general d’Esport, i Ana María Ávila Peñalver, directora general d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat.

Cristóbal Suria
Cristóbal Suria és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València i Màster en Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i en Tributació. En l’actualitat està al front de la Fundació General de la Universitat de València com a gerent, però abans s’hi incorporà com a director econòmic, càrrec que ocupà durant quatre anys. També ha treballat com a auditor de comptes en KPMG, realitzant auditories a empreses nacionals i multinacionals de diferents sectors.

Anteriorment, desenvolupà una beca a IMPIVA per a la realització de l’estudi i l’anàlisi econòmica i financera sectorial d’empreses de la Comunitat Valenciana immerses en projectes d’innovació tecnològica.

Com a expert en gestió de fundacions, ha impartit cursos i conferències sobre pressupostos i programes, associacionisme o mecenatge i patrocini en jornades, trobades i màsters universitaris.

El gerent de la Fundació General de la Universitat de València és el coordinador del Consell Autonòmic de Fundacions de la Comunitat Valenciana, constituït per l’Asociación Española de Fundaciones (AEF), en la seua condició de membre de la Junta Directiva d’aquesta associació. També és membre de la Comissió Sectorial de Fundacions Universitàries de l’AEF; ha format part de la Junta Directiva d’Alumni España com a tresorer i coordinador de les activitats amb el portal Universia i de les relacions institucionals; i és membre de la comissió 0,7 de la Universitat de València, creada per al desenvolupament de projectes de cooperació amb països empobrits i en vies de desenvolupament, de programes de beques i iniciatives de suport a projectes de sensibilització.

D’altra banda, la Fundació General de la Universitat de València és així mateix membre del Comité Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL), coordinada per l’Institut Europeu del Mediterrani (IEMed), i, entre altres funcions, s’encarrega de representar a Espanya la Fundació Anna Lindh, creada per a l’impuls d’iniciatives regionals que defensen un millor enteniment entre pobles, religions i creences, així com els drets humans i la democràcia. Componen la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh més de 130 organitzacions.

Data d'actualització: 17 de Maig de 2019
Publicat en: Institucional

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar