[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19754_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

MÉDICO/A GENERAL

Empresa: Centro médico de reconocimiento de conductores


Funcions:

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Places sol•licitades: 1
Data límit d’admissió de candidats: 02/09/2019
Localitat: VALENCIA
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: SEGUN CONVENIO