[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  19908_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc: AGENTE DE PASAJE (HANDLING)
Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS


Funcions: AGENTE DE PASAJE: Se ocupa de la coordinación y asistencia del pasaje en los aeropuertos (información, venta de billetes, facturación)
Places sol�licitades: 10
Data límit d�admissió de candidats: 31/10/2019
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: A concretar