[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21315_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

ÓPTICO/A L. BARCA MIR

Empresa:
Web:


Funcions:

ÓPTICO/A OPTOMETRISTA

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 12/04/2020
Data d�incorporació:: INMEDIATA
Localitat: Mahon
Província: Illes Balears
Àmbit geogràfic: Resto de España
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 2200€/mes