[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  21817_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

INFERMERS/ES

Empresa: Centre sociosanitari ubicat a la província de Girona
Web:


Funcions:

REQUISITS:

-Grau en Infermeria

TASQUES:

-Brindar assistència al personal mèdic
-Subministrar cures adequades als pacients
-Administrar medicació prescrita i tractaments
-Portar registres de la història clínica dels pacients
-Promoure mesures preventives de salut

Places sol´licitades: 6
Data límit d´admissió de candidats: 09/04/2021
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: FIGUERES
Província: Girona
Àmbit geogràfic: Resto de España
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 30000 + DPO + PLUSOS
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus daccés al portal docupació de la Universitat de València, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es