[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  26901_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Agent de Comercialització

Empresa: Entitat educativa


Departament: Márqueting
Funcions:

REQUERIMENTS GENERALS:

• Grau en Finances i Comptabilitat o  Cicle Superior Gestió Comercial y Màrqueting o similar.• TICs• Idiomes: Mitja de Valencià (C1)COMPETÈNCIES GENERALS • Orientació/ atenció al client, comunicació interpersonal.• Organització i planificació, treball en equip.• Iniciativa, autoorganització i atenció al detall.

Tasques:

• Realitzar accions de comercialització. • Assegurar el seguiment i tancament de manifestacions d´interès. • Atendre, orientar i assessorar a potencials clients. • Gestió de la informació en CRM. • Garantir la consecució dobjectius de vendes definits

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 27/01/2022
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: Catarroja
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Convenio
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus daccés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es