[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33213_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Director/a  tècnic i de laboratori

Empresa: EMPRESA QUE SE DEDICA AL CONTROL DE PLAGAS Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA
Web:


Departament: Direcció tècnica
Funcions:

Requisits:


-Persona amb el Grau de Biologia, Química,Farmàcia o Veterinària especialitzada en entomologia i zoologia (control de plagues urbanes).
-Experiència en laboratori de seguretat alimentària i ambiental.
-Nivell mitjà de valencià i d´anglès.

Tasques:
-Preparar memòries tècniques i licitacions per l´administració pública.
-Tasques d´anàlisi en laboratori.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 02/04/2023
Data d´incorporació:: IMMEDIATA
Localitat: RAFELCOFER
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Comunidad Valenciana
Horari/Període de treball: Mañanas
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 21000 € net
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus d´accés al portal d´ocupació de la Universitat de València ,després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriure´s en l´oferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es