[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33316_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Tècnic/a Consultoria en Igualtat

Empresa: Entitat educativa


Departament: Igualtat
Funcions:

Requeriments:

Llicenciatura o Grau.

Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat (família professional)

Disponibilitat i flexibilitat horària i de desplaçament

Competències orientades a clientela, capacitat de treball en equip, habilitats socials i   comunicació.

TICs.

• Valencià: C1 (valencià parlant)

• Anglès: B1.

Es valorarà:

Experiencia en realització de plans d’igualtat.

Experiencia docent.

CAP o MPES.

Tasques:

• Realització de diagnòstics i plans d’igualtat.

• Consultoria i formació: dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria dIgualtat de gènere.

• Participació en projectes i/o investigacions vinculades a l‘àrea.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 28/03/2023
Data d´incorporació:: 03/04/2023
Localitat: CATARROJA
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: CONVENI
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus daccés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es