[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  34241_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc: Sales manager
Empresa: test
Web:


Departament: Ventas
Funcions: Ventas, atraccion, retencion
Places sol´licitades: 3
Data límit d´admissió de candidats: 19/04/2024
Data d´incorporació:: dcsfv
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 45000
Comentaris: adcdds