Recuperar la contrasenya de UVocupació

Si no recordes la contrasenya per accedir a UVocupació, sol´licita-la introduint el NIF/NIE i el correu electrònic, nosaltres t'enviarem un correu electrònic amb una nova contrasenya generada aleatoriament.

El NIF o NIE i el correu electrònic han de conservar el mateix format que vas utilitzar en registrar-te en UVocupació

Correu electrònic:
NIF/NIE: